Klubberne kan selv afholde prøven for motorikmærket

Vi anbefaler klubberne at selv afholde prøver i motorikmærket fremadrettet

Som et ventet led i udviklingen kan vi nu opfordre klubberne til selv, at afholde teknikprøver for motorikmærket. Vi har fulgt med på sidelinjen og kunnet konstatere at teknikmærkerne nu er integreret på forskellig vis i træningslokalerne rundt omkring i landet. Som en naturlig forsættelse heraf, kan klubberne nu selv afholde mærkeprøven for motorikmærket. Oplaget af motorikmærker er blevet fordelt til klubberne, der nu selv skal holde hus med at overrække dem til bryderne efter gennemført prøve.

Prøverne for bronze- og sølvmærket afholdes som hidtil. Klubberne er som altid velkomne til at ønske en prøve ved, at sende en e-mail til info@brydning.dk. Gerne både i efteråret såvel som i foråret frem mod de danske mesterskaber.

Materiale til motorikmærket

Forbundet har udarbejdet videomateriale til trænerne, som de kan bruge når de skal afholde prøven for motorikmærket. Der er både en video med selve øvelserne i motorikmærket, samt en video med træningsanbefalinger til de enkelte øvelser. Herudover er der også et hæfte som man kan printe og medbringe i træningslokalet. Du finder alt materialet her

Når klubben har udleveret alle motorikmærker, så kontakt forbundet ved at skrive en mail til info@brydning.dk.


af Michael Yde - 30.08.2023