Referat fra årets R-møde

Så er referatet fra årets Repræsentantskabsmøde at finde på forbundets hjemmeside.

Såvel referat som beretning, årsrapport mv. er at finde under Referater

De opdaterede love kan læses på undersiden: Vedtægter og love.


af Danmarks Brydeforbund - 17.06.2019