Dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes i Vejle lørdag d. 19. august 2017.

Dagsordenen til mødet kan læses her.

Bestyrelsen får en ny forretningsorden

Som et nyt initiativ vil bestyrelsen i Danmarks Brydeforbund årligt skulle tilpasse en forretningsorden, der sætter rammen for bestyrelsens møder samt hvordan disse indkaldes og ledes. 

I kølvandet på de sidste to turbulente år, har bestyrelsen på deres sidste møde valgt, at indføre en forretningsorden for bestyrelsesarbejdet i forbundet. DBs love bliver således fremadrettet suppleret med en forretningsorden, der giver bestyrelsen og driftslederen med helt lavpraktiske retningslinjer at arbejde efter. Forretningsordenen skal gennemgås samt tilpasses årligt, så bestyrelsens konstituerende møde efter repræsentantskabsmødet. 

I kan se et udkast til forretningsordenen her.


af Danmarks Brydeforbund - 10.08.2017