Referat fra bestyrelsesmøde

Referatet fra bestyrelsesmødet der blev afholdt i Odense fredag d. 19/5-17 kan læses her.

Diverse referater fra udvalg, bestyrelsesmøder samt repræsentantskabsmøder kan findes under Referater.


af Danmarks Brydeforbund - 11.06.2017