Referat fra årets R-møde

Så er referatet fra årets Repræsentantskabsmøde at finde på forbundets hjemmeside.

Såvel referat som beretning, regnskab, budget mv. er at finde under Referater.


af Danmarks Brydeforbund - 20.06.2017