Næste møde i det Nationale Klubudviklingsnetværk 

Brydedanmark er i fuld gang med den nye sæson - og det betyder det Nationale Klubudviklingsnetværk atter skal mødes!

Det Nationale Klubudviklingsnetværk er Danmarks Brydeforbunds nyeste initiativ for klubudvikling, og netværket skal mødes for første gang i den nye sæson, søndag d. 18. september kl. 10.00-14.00 i Thrott, Åbyhøj. Se Invitationen her.

(Fra Danmarks Brydeforbunds Facebookside) 

Besøg af oplægsholdere fra Danmarks Idrætsforbund

Vi får besøg af Preben Astrup fra Danmarks Idrætsforbund, som vil berige os med sine erfaringer fra mange års samarbejde med foreninger, kommuner og ministerier i forbindelse med at tiltrække og fastholde nye medlemmer samt udvikle foreningerne i samarbejde med lokalområdet. Preben er en inspirerende og humoristisk oplægsholder, og han har mange konkrete eksempler, som jeg er sikker vi kan drage nytte af. 

Vores nye DIF konsulent Søren Seier Skaastrup holder et oplæg om det nye strategiarbejde, som alle specialforbundene fremadrettet skal arbejde efter. Der skal arbejdes efter individuelle strategispor som forbundene selv har indflydelse på at vælge, og den strategiske støtte skal efterfølgende fordeles efter de definerede spor.

Læs også: "Ny strategiaftale med DIF" Brydning.dk 08-07-16

Derudover vil Rami Panduro Zouzou præsentere to konkrete projektudkast og give et bud på, hvordan den enkelte forening kan implementere dem i deres hverdag.

Det endelige program udsendes ca. en uge inden seminaret.

Alle med interesse for dansk brydnings udvikling er som sagt velkommen, så tøv ikke med at tilmelde jer denne fantastiske dag.

Datoer hvor det Nationale Klubudviklingsnetværk mødes i efteråret

  • Søndag d. 18/9
  • Lørdag d. 8/10
  • Søndag d. 13/11

Se de øvrige planlagte aktiviteter i DBs fælles aktivitetskalender

Aarhus Wrestling Weekend er desværre aflyst

Som et forsøg skulle seminaret have været afholdt i forbindelse med Aarhus Wrestling Weekend, da vi så i forvejen ville være samlet. Desværre er Aarhus Wrestling Weekend blevet aflyst pga for få tilmeldte. Men det Nationale Klubudviklingsnetværk mødes i BK Throtts lokaler desuagtet.


af Michael Yde - 28.08.2016