Ny strategiaftale med DIF

Danmarks Brydeforbund og Danmarks Idrætsforbund indledte i sidste uge arbejdet med at udforme vores nye strategiaftale

Dansk brydning er i en udviklingsproces. Danmarks Brydeforbund påbegynder i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund arbejdet hen imod en strategiaftale, der med udgangspunkt brydesportens egne udfordringer og potentialer skal styrke udviklingen i dansk brydning.    

Danmarks Brydeforbund havde kickstart-møde onsdag d. 29. juni 2016 med vores nye konsulent i DIF Udvikling, Søren Seier Skaastrup. DB var repræsenteret af Formand Palle Nielsen, ATK – og driftsleder Michael Yde og Udviklingskonsulent Rami Panduro Zouzou.

Strategiaftalen skal endeligt godkendes af DIF i medio 2017 og skal indeholde en række strategiske spor, som skal implementeres over en 4-årig periode med visioner, målsætninger, milepæle og handlinger.

Strategiaftalen er et led i den nye økonomiske struktur i Danmarks Idrætsforbund, som skal give mere idræt for pengene. Denne økonomiske struktur erstatter den tidligere fordelingsnøgle. Fordelingsnøglen var mere baseret på resultat og kontrol. Fordelingsnøglen fungerede ud fra ”one size fits all” og ”tvang” specialforbundene til at arbejde efter de samme regler og principper uanfægtet om det udviklede forbundet eller ej.

(Basis for den fremtidige støtte til specialforbundene - DIF.)

Fordelingsnøglen eksisterer ikke mere

De sidste 6 år har DIF lavet individuelle udviklingsaftaler med flere forskellige forbund og erfaret at dette gav mere mening. Danmarks Brydeforbund gik foran og blev 2 år forud for den nye økonomiske struktur, fritaget for fordelingsnøglen på bredde- og uddannelses området. Dette betød, at vi fik friere hænder til at arbejde med vores ATK projekt og implementeringen af ATK.

Nu står vi så foran at skulle arbejde videre med denne udviklingsproces, og det vi ellers sætter os for. Nu gælder det om at skrue en plan sammen i samråd med DIF, så vi kan sikre den økonomi vi havde i forvejen og da gerne mere til. Danmarks Idrætsforbund understøtter dette arbejde, såvel økonomisk som strategisk, så vi styrker mulighederne for at udvikle vores idræt og udnytte vores potentialer.

SUMO analyse

Det er derfor vigtigt, at strategiaftalen tager udgangspunkt i egne potentialer og udviklingsmuligheder. DIF udarbejder derfor en forbundsanalyse og med udgangspunkt heri udarbejdes der sammen Danmarks brydeforbund en SUMO- analyse, som kort beskrevet er en model, der ikke tænker i svagheder og trusler, men arbejder med styrker, udviklingspotentialer, muligheder og opmærksomhedspunkter. SUMO- analysen skal fungere som strategisk platform for den videre proces. Det er op til Danmarks Brydeforbund at sikre at processen forankres i hele organisationen samt at skabe ejerskab til det kommende arbejde som forventes afsluttet medio 2017.

(Proces for Strategiaftaler - DIF.)

Strategiarbejdet kommer til at fylde en del i den nye sæson

DIF´s rolle er at understøtte og bakke op om udviklingsprocessen i form af analyser, konsulentbistand, sparringspartner, facilitator samt bidrage til at aftalen lever op til visionerne i DIF´s politiske program, som bl.a. er:

  • Opnå verdens højeste idrætsdeltagelse
  • Fremme idrættens betydning i samfundet
  • Udvikle frivilligheden i Danmark
  • Sikre et mangfoldigt idrætsbillede

Den kommende proces bliver spændende, lærerig og arbejdet falder spiller fantastisk godt sammen, at frivilligstrategien færdigskrives.

Processen skydes endelig i gang i september med et miniseminar, med deltagelse af DIF.

Brydedanmark inddrages første gang, når det Nationale Klubudviklingsnetværk mødes d. 18. september i Åbyhøj. Her vil Søren Seier Skaastrup samt Preben Astrup fra DIF deltage. Netop som det var planlagt med det Nationale Klubudviklingsnetværk, skal netværket både virke som formidler til resten af brydedanmark, såvel som at komme med inputs til det information der bliver formidlet på dagen.

Vi glæder os til det videre arbejde, og vil gøre alt hvad der er i vores magt for at processen blive transparent og involverende, så vi får et produkt, det samlede brydedanmark føler ejerskab til og som implementeringen skrider frem vil skabe fremgang for dansk brydning.

Disciplinanalyse

En af de første arbejdsopgaver i det kommende arbejde, falder i bl.a. sportschef Thor Hyllegaards skød. Der skal udarbejdes en disciplinanalyse af dansk brydning. Denne analyse skal afdække vores idræts støtteberettigelse, ved at belyse idrættens karakteristika, kvalitet samt vores internationale resultatperspektiv. Endvidere skal Danmarks Brydeforbunds evne og vilje til at understøtte et elitesetup på internationalt niveau afdækkes. Læs mere i Team Danmark Støttekoncept 2017-2020.


af Rami Zouzou / Michael Yde - 08.07.2016