Støtteforeningen en realitet

Danmarks Brydeforbund har nu fornøjelsen af at præsentere en ny støtteforening, som skal støtte dansk elitebrydning. For bare minimum 75 kroner om måneden er her chancen for at være med til at gøre en forskel. Det er tanken, at støtteforeningen opstartes baseret på retningslinjerne, som kan ses her 

Efterhånden som medlemstallet stiger, vil der arbejdes hen imod at blive en selvstændig forening med vedtægter, bestyrelse mm. Der er en forhåbning om, at mange vil støtte, for et højt medlemstal giver mulighed for at ansøge SKAT om at blive en fradragsberettiget forening. Dette vil åbne op for mange muligheder bl.a. at kunne trække kontingentet fra i skat.

Alt hvad man skal gøre er, at udfylde tilmeldingsblanketten, som findes her og sende den til kontor@brydning.dk

Som kvittering vil der blive sendt en bekræftelse på modtagelsen af tilmeldingsblanketten, hvori et medlemsnummer vil fremgå.

Da så mange af foreningens midler skal gå til vores brydere er hensigten at holde administrationsudgifterne på et meget lavt niveau. Derfor vil støtteforeningen ikke benytte sig af dyre løsninger med PBS eller girokort, men blot appellere til at medlemmerne sætter kontingentindbetalingen til støtteforeningen som en fast månedlig betaling en gang for alle.

For de aktivt betalende medlemmer vil der 3 gange om året, ved Kolding Cup, Thor Masters og Aarhus Open, blive trukket lod om et Smartbox gavekort til en værdi af 300 kr. samt 3 T-shirts. Men selvfølgelig, gavestørrelsen vil naturligvis være proportionel med medlemstilslutningen.

I retningslinjerne fremgår hvad der kan søges støtte til. Ansøgning om støtte fra foreningens midler kan foretages skriftligt til kontor@brydning.dk. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af en eller flere aktiviteter, der kan rummes indenfor retningslinjerne samt ansøgt beløb.

Støtteforeningen beslutter herefter om ansøgningen kan imødekommes. Dette sker indenfor 14 dage efter modtagelsen. Indtil støtteforeningen bliver en selvstændig forening med egen bestyrelse er Danmarks Brydeforbunds bestyrelse ansvarlig for al formalia relateret til støtteforeningen.

Danmarks Brydeforbund håber, at alle vil støtte op om projektet og samtidig opfordre familie, venner og bekendte til at tilmelde sig.


af Else Kilgod - 31.12.2011