NYT: Udviklingstruppen version 2.0

For at sikre Udviklingstruppen atter bliver en succes, så har vi I samarbejde med brydeklubberne besluttet at der skal komme en række ændringer.

Vi mener fortsat at Udviklingstruppen er et utroligt vigtigt tilbud for både bredde såvel som talentbrydere der på sigt ønsker at prøve kræfter med eliten. I erkendelse af at Udviklingstruppen ikke har samme opbakning som tidligere, så indfører vi en række ændringer, der atter skal gøre samlingen attraktiv at deltage på. Du kan se dem opremset i dette indlæg.

Det er fortsat for drenge, piger og ungdomsbrydere, der har sølvmærke, og ønsker mere end klubtræning eller ønsker at begå sig internationalt med sin brydning.  Gerne vant med at træne minimum tre gange om ugen og har cupstævne erfaring.

Nødvendigt kvalitetssikring af sparringspartnere

Vi vil fremadrettet kvalitetssikre, at der er den nødvendige sparring på disse samlinger i form af udenlandske gæster, så det bliver attraktivt at deltage både på det sportslige plan, men også på den sociale del, hvor børn og unge mødes og danner venskaber på kryds og tværs af landegrænser.

I stedet for tre halvårlige samlinger, så ændrer vi det til to. Vi oplever at det er svært at finde weekender hvor det passer alle, derfor denne konsekvens. 

Ved sæsonafslutningen afsluttes der med en fælles tur/turnering inden sommer. Her inviteres de brydere, som har deltaget i og gennemført mindst tre af de fire samlinger dem sæson. På turen stiller Udviklingstruppen som et samlet hold med Udviklingstruppens trænere og klubtrænerne.

Det Nationale Kraftcenter bliver den bedste ramme for den nye Udviklingstrup

De fire samlinger afholdes i udgangspunktet på det nationale kraftcenter. Herved sikrer vi at der er madrasplads til alle, da der skal deltage både danske og udenlandske brydere. NKC vil indendørs såvel som udendørs give rig mulighed for træning- og sociale aktiviteter. Herudover så vil det give landstrænerteamet mulighed for at bidrage på Udviklingstruppen i det omfang de har tid og ressourcer til det.

Det giver også den sportslige ledelse endnu bedre forudsætninger for at komme endnu tættere på klubtrænere og atleter. De unge atleter vil have mulighed for at møde atleter fra det nationale kraftcenter og skabe en tættere kontakt mellem bredden, talentbrydere og eliten. NKC bryderne vil ligeledes kunne deltage med oplæg og tale med de brydere som på sigt måtte overveje at træne på det nationale kraftcenter til daglig. NKC vil blive et kendt miljø for kommende atleter som ønsker at flytte til. Det vil være et sted de kender.

Eftersom samlingerne fremadrettet afholdes på NKC, er det nu muligt at afholde teknikmørkeprøve for sølvmærket om fredagen inden samlingen. Således afholdes der nu hver fredag teknikprøve kl. 17.30-18.30, og samlingen starter straks herefter. Vi vil dog opfordre klubtrænerne til at være særdeles opmærksomme på håndteringen af de brydere som ikke måtte bestå prøven og derved ikke kan deltage på samlingen.  

Planlægning af Udviklingstruppens samlinger

Det er nu eliteudvalget der fastsætter datoer for Udviklingstruppens samlinger. Udover danske stævner og mesterskaber, tages der hensyn til følgende udenlandske stævner; Kolbotn Cup Norge, Soft Touch, Sverige, Påsketurneringen, Holland, Mäler Cup, Sverige og Tallinn Open, Estland ift. placering af weekenderne.

Datoerne for træningssamlingerne i 2. halvår af 2024 er:

  • 20.-22. september
  • 13.-15. december 

Vi håber at alle vil bakke op om Udviklingstruppen version 2.0.

Med et ønske om en fremragende sommer.


af Palle Nielsen, Formand i Danmarks Brydeforbund - 25.06.2024