2,4 millioner: Idrætsforeningernes medlemstal slår rekord igen

Tilgangen fortsætter i idrætsforeningerne i DIF og DGI. Det samlede medlemstal var i forvejen rekordhøjt, og nu er det steget med 85.261

Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI kunne sidste år præsentere et historisk højt medlemstal i landets idrætsforeninger, og nu kan de to organisationer igen melde om fremgang. 

  • Danmarks Brydeforbund har opnået en medlemsstigning på 9,6% fra 2022 til 2023.
  • Hvorom der er en bred stigning over hele linjen, så er det navnligt hos de 0-12 årige hvor vi har fået en del nye medlemmer.

85.261 medlemmer i foreningsidrætten

Den nye opgørelse af medlemstallene for 2023 viser nemlig, at foreningerne i DIF og DGI har fået yderligere 85.261 medlemmer. Dermed er det samlede medlemstal oppe på 2.424.915.

”Det er helt fantastisk, og vi er selvsagt stolte over udviklingen og den nye rekord. Det vidner om, at de mange gode idrætstilbud appellerer bredt, og vi må igen sende en særlig tak til de frivillige i idrætten. Det er dem, der får det hele til at køre ude i foreningerne i det daglige”, siger DIF-formand Hans Natorp.    

Corona var en udfordring for idrætsforeningerne, men efter pandemien gik medlemskurven i den grad opad igen. De seneste to år er det samlede medlemstal vokset med næsten 200.000, og dermed er tallet nu for første gang over 2,4 millioner medlemmer.        

”At vi har så stor en fremgang i medlemstallene er jo først og fremmest glædeligt, fordi de aktive fællesskaber bidrager til vores fysiske, sociale og mentale sundhed. Der er fremgang i alle aldersgrupper, og det er med til at understrege, hvor meget idrætsforeningerne betyder for børn, unge og voksnes liv,” siger DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen.

Fælles idrætsvision har gjort en forskel 
Siden 2015 har DIF og DGI arbejdet sammen om ’Bevæg dig for livet-visionen’ med støtte fra Nordea-fonden og TrygFonden. Målet er at få flest mulige borgere til at bevæge sig, og visionen er at gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation. 

I de første år blev der udviklet og implementeret en lang række indsatser og nye idrætskoncepter. Mange af dem bidrager nu til den samlede medlemsvækst i idrætsforeningerne og er så forankrede, at de vil leve videre efter 2024, når den oprindelige visionsperiode i ’Bevæg dig for livet’ udløber. 

Den fælles interesse i DIF og DGI er at få endnu flere aktive borgere og medlemmer i idrætsfællesskaberne. Derfor vil de to organisationer fortsætte samarbejdet i ’Bevæg dig for livet’ i de kommende år på udvalgte områder og sætte endnu mere fokus på vigtigheden af frivillighed i idrætsforeningerne. 

 


af Pressemeddelelse: DIF - 09.04.2024