Henstilling til stævnearrangører vedr. pige-/kvindebrydning

Enhver stævnearrangør kender til udfordringen med optimal afvikling af pigekampe. Det fælles overordnede ønske er, at pige- og kvindebryderne får flest mulige kampe. Her vil forbundet dog stadig opfordre stævnearrangørerne og de relevante klubber til at huske de sportslige hensyn til alle udøvere.

Der synes at være en opfattelse blandt visse trænere om, at reglerne bliver bøjet og tolket ret forskelligt. Dette afstedkommer lejlighedsvis frustration, da yngre piger bliver matchet op mod junior og seniorkvinder. En sådan løsning på ovenstående problematik er kontraproduktiv da intentionen om "flest mulige kampe" kolliderer med de sportslige hensyn til den enkelte udøver. Man kan videre antage at dette netop forværrer situationen med det svigtende deltagerantal blandt piger og kvinder ved de danske brydestævner.

Vi vil således opfordre stævnearrangørerne til at efterkomme følgende henstilling:

  • Der skal være fokus på den yngste bryders trivsel, når vægtklasser/grupper sammensættes med stort aldersspænd. Eksempelvis når seniorkvinder møder puslingepiger og pigebrydere. Det er således den laveste fællesnævner som skal diktere sammensætningen i gruppen. 
  • Puslinge, piger og ungdomspiger bryder 2x2 minutter. Junior- og seniorkvinder bryder 2x3 minutter.

(Pigebrydning til DM for børn og unge i 2021. Foto: Henrik Clausen)

Det er en fælles opgave

Det er en fælles opgave at fremme de gode oplevelser for pigerne ude ved stævnerne. Vi ønsker således at stævnearrangørerne kommer ovenstående skrivelse i hu og i øvrigt selv reflekterer over hvordan de kan sørge for forsat trivsel for pige- og kvindebryderne. I den forbindelse vil vi gerne opfordre til gennemsigtighed i sammensætningen af pi/kv vægtklasser/kategorier, således der i stævneinvitationen ikke blot står "justeringer kan forekomme på dagen".

 

Du finder vores forslag til de forskellige pige-/kvindevægtklasser til brug ved de almindelige stævner her.

Ved spørgsmål kan du rette henvendelse til formand Palle Nielsen og bestyrelsesmedlem Marie Christensen.


af Palle Nielsen og Marie Christensen - 12.04.2023