Dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen i Danmarks Brydeforbund afholder bestyrelsesmøde næste gang onsdag d. 26. april 2023.

Du finder dagsordenen her.

 

Danmarks Brydeforbund afholder årsmøde lørdag d. 3. juni i Odense.

Som der tidligere er blevet gjort opmærksom på, så afholdes vores årsmøde lørdag d. 3. juni 2023 i Odense.

Forslag der ønskes behandlet på Repræsentantskabsmødet, skal være Danmarks Brydeforbund i hænde via e-mail: info@brydning.dk, senest 4 uger før afholdelsen

Vi gør opmærksom på at der forud for R-mødet afholdes Ideseminar. Mere information herom vil tilgå senere.

Vel mødt


af Michael Yde - 18.04.2023