Ny økonomisk støtteordning til brydeklubber med ansatte trænere

Nu kommer næste skridt i arbejdet efter vores strategiske spor blev tilrettet i efteråret 2022.

I tæt samarbejde med Danmarks Idrætsforbund forsætter vi nu arbejdet, efter vores strategiske spor 2 blev tilrettet i efterået. Således tilbyder Danmarks Brydeforbund nu indledningsvis 4 klubber en økonomisk støtteordning, der skal gå til aflønning af en træner således en række nærmere beskrevne kriterier kan opfyldes af klubben. 

Danmarks Brydeforbund vil give økonomisk støtte til klubber der engagerer en træner mod honorarbetaling, med henblik på at klubben derved kan leve op til en række nærmere beskrevne krav. Klubben skal bl.a. udbyde træning som beskrevet i konceptet samt deltage i nogle nærmere beskrevne aktiviteter.

Den økonomiske støtte fra forbundet skal sammen med klubbens egenbetaling anvendes til honorering af én træner. Klubben skal minimum matche støttebeløbet fra forbundet, således der kan blive tale om et decideret bijob for træneren. Det er et væsentlig formål med kontrakten, at klubben løbende arbejder for at øge kvaliteten af klubbens træningsudbud. Ordningen kan også anvendes af klubber der allerede har ansat en klubtræner, der ved ordningens anvendelse vil kunne ansætte endnu en træner.

Arbejdet er i fuld gang

Vi er netop nu i forbindelse med de udvalgte klubber og i 2024 samt 2025 vil der støde yderligere to klubber til årligt. Hver klub vil deltage i en årlig evaluering således det sikres at udviklingsarbejdet i klubben forsat er i fokus samt at klubben lever op til de udstukne kriterier. 

Der vil blive redegjort yderligere for den nye støtteordning på bl.a. Ideseminaret lørdag d. 3. juni 2023


af Michael Yde - 22.02.2023