Varsling af årsmøde

Danmarks Brydeforbund afholder årsmøde lørdag d. 3. juni i Odense.

Vi varsler hermed vort forestående Repræsentantskabsmøde. Mødet finder sted lørdag d. 3. juni 2023 kl. 15.00 i Odense.

Forslag der ønskes behandlet, skal være Danmarks Brydeforbund i hænde via e-mail: info@brydning.dk, senest 4 uger før afholdelsen af årsmødet.

Vi gør opmærksom på at der forud for R-mødet afholdes Ideseminar. Mere information herom vil tilgå senere.

Vel mødt


af Michael Yde - 05.01.2023