Nye ansigter i Danmarks Brydeforbund

Med en nedlæggelse af Officialsudvalget på Repræsentantskabsmødet samt nyvalg til bestyrelsen, er der kommet både nye kasketter og "nye ansigter" i dansk brydning. 

Til en start så vil Vi byde Marie Christensen samt Bjørn Ulriksen velkomne i bestyrelsen. De skal her tjene som hhv. menigt bestyrelsesmedlem samt som suppleant. I det Vi byder dem velkommen, så er det ligeledes en oplagt anledning til at sige tak for indsatsen til afgående medlem Charlotte Jensen. Erik Nyblom takkede ligeledes af fra sin suppleantpost, efter at han har været en del af bestyrelsen siden 00'erne. 

Nedlæggelse af Officialsudvalget

Repræsentantskabet vedtog på årsmødet at nedlægge officialsudvalget. Det har givet anledning til en foreløbig ændring i strukturen for arbejdet omkring listeførere og dommere. Peter Rafn og Lene Søberg har sagt ja til at være koordinator for hhv. dommerne og listeførerne. Du kan forsat kommunikere med dem, ved at sende en e-mail til: Officials@brydning.dk.


af Michael Yde, Driftsleder - 03.07.2022