Nye takster for dommer- og listeførerhonorarer

Som et led i indsatsen for at øge antallet af dommere og listeførere samt en generel opkvalificering, har forbundet iværksat en række tiltag som træder i kraft i det nye år

Opkvalificering af dommere og listeførere

Uddannelsesansvaret for trænere samt officials er nu samlet under driften i Danmarks Brydeforbund med Michael Yde som ansvarlig. Således kan Vi nu jf. forbundets strategi aftale sætte ind med at opkvalificere alle dommere, listeførere (og trænere). Der er allerede nu planlagt tre kursusaktiviteter for dommerne og en for listeførerne i 1. halvår 2023:

  1. Dommerkursus ifm. Kolding Cup 20.-21. januar
  2. Dommerkursus ifm. DM Senior 4. marts 
  3. Sommerkursus for listeførere og dommere (datoen er endnu ikke fastsat)

Det er udgangspunktet at Vi ønsker alle dommere deltager i de dommerkurser som de bliver inviteret til.

Rekruttering af nye dommere

Det er med en stor glæde at Vi kan konstatere at der i indeværende sæson er startet fem nye dommerkandidater. Vi håber at udviklingen forsætter samt at klubberne vil være med til at rekruttere nye dommere. Vi har lavet en underside på vores hjemmeside som vi håber at I vil benytte: brydning.dk/blivdommer.

 

Nye takster

Dommerkandidater

Først og fremmest vil vi gerne udligne forskellen på honoraret som dommere og dommerkandidater modtager. 

Således kræves der fremadrettet af alle brydeklubber, at både dommere, listeførere samt alle kandidater skal modtage DKK 500,- per stævnedag.

Ny ordning med dommer- og listeføreransvarlige til stævner

Hvert af de større danske stævner har udpeget en dommer- og listeføreransvarlig på dagen. Begge roller har i sagens natur et særskilt ansvar under selve stævnet. Herudover udfører de to personer en arbejdsopgave forud for stævnet med forberedelse samt at sikre der kommer nok officials.

For at honorere den ekstra indsats samt, at tilskynde til at flere på sigt vil påtage sig disse to arbejdsopgaver, så vil Danmarks Brydeforbund ændre på honoreringen herfor. 

Således skal den dommer- og listeføreransvarlig på dagen forsat modtage de DKK 500,- i honorar fra stævnearrangøren. Det nye er at Danmarks Brydeforbund herudover betaler de to ansvarlige yderligere DKK 500,- (pr. stævne - ikke pr. stævnedag).

Ovenstående gælder DM børn & unge, DM senior samt DM hold. Herudover gælder det stævnerne: Kolding Cup, Thor Masters, AIR Cup, Heros Cup, Alsia Cup, Bjørne Cup, Odin Challenger og Venne Cup.

Økonomi

Vi har samlet al information om honorarer samt skattefri godtgørelse på undersiden Økonomi.

Spørgsmål

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte os på info@brydning.dk.


af Michael Yde - 12.12.2022