Formandens julehilsen

Jeg håber at I må få en glædelig jul med mulighed for at nyde den fred som er i luften og få ladet batterierne op. Året går på held, og vi kan se tilbage på et år med omstrukturering og med store resultater. Covid-19 slap endelig sit tag og vi fik for alvor gang i træning, samlinger, stævner og mesterskaber igen. Kæmpe respekt for jeres kreativitet ifht. at holde jer i gang under nedlukningen samt arbejdet med at få medlemmer tilbage i klubberne. Den kreativitet må I holde fast I – for arbejdet med at få flere aktive tilbage i klubberne er nødt til at forsætte.

Brydesporten giver aldrig op

De fleste tilbagemeldinger fra klubberne er heldigvis positive, nu hvor der for alvor er kommet gang i den igen. Frafaldet er mindre end frygtet og flere og flere er vendt tilbage. Dejligt at der igen er gang i ministævner, cup stævner og ikke mindst mesterskaberne. Thor Masters var blev rykket til september og selvom den 20. udgave, grundet tidspunktet var mindre end tidligere, så fik vi igen verdensklasse brydning på dansk jord. Her kom Turpal Bisultanov til tops i 87 kg vægtklassen for andet år i træk. I år var der en naturlig forventning om en topplacering.
Forinden havde Turpal erobret sølv ved U23 EM, han blev senior europamester i sit første senior år. Han gik igennem turneringen uden at afgive point til sine modstandere, 35-0 er vist den højeste score et EM er vundet med. Senere på året rakte det til en sølvmedalje ved VM. Det er en vanvittig imponerende præstation.

(Turpal ved verdensmesterskaberne i 2022. Foto: United World Wrestling)

Ny strategiaftale med Danmarks Idrætsforbund 

I det forgangne år kom der på udviklingssiden en indre frustration op til overfladen, som havde ulmet længe. Bestyrelsen i Danmarks Brydeforbund kunne ikke længere se os selv i den strategiaftale, som vi havde indgået med Danmarks Idrætsforbund for perioden 2022-2025. Vi vil stadig sætte fokus på at styrke vores organisation, samt blive flere medlemmer. Men vejen til vores resultatmål troede vi ganske enkelt ikke længere på. Det klassiske arrangement med DIF og Udviklingskonsulentordningen vil ikke på sigt give flere medlemmer. Dette handler ikke om den enkelte konsulents kvaliteter, men snarere den ramme der er om udviklingskonsulentordningen. I forbundsbestyrelsen er Vi glade og taknemmelige for at DIF kom os i møde, lyttede og lod os fokusere på trænernetværk, uddannelse af trænere og frivillige, øget kvalitet i træningen og øget aktivitetsudbud.

Vi har fået godkendt en ny aftale frem til og med 2025. Til trods for at strategiaftalen skulle revideres inde i selve strategiperioden, så har vi arbejdet hurtigt og effektivt. Så det er med en vis portion tilfredshed at Vi kan konstatere at Vi har realiseret alle vores målsætninger for 2022. Nu er Vi klar til at gå dybere ind i arbejdet med indsatsområderne i 2023. Der er spændende ting i vente i det nye år – I kan roligt glæde jer(!)
Nu hvor vores driftsleder Michael Yde er ansat på (næsten) fuldtidsvilkår, så føler bestyrelsen at Vi kan få noget fra hånden på bredde og udviklingssiden.

Team Danmark og NKC

Vi arbejder videre med at styrke talent og elitesiden med støtte fra DIF og det er lykkedes Os igen at lande en god aftale med Team Danmark. Der kigges bredere i de forbund som har både talent og verdensklasse atleter. Netop dette er særligt fordelagtigt for dansk brydning. Vi nyder stor anerkendelse af hvor godt vores nationale kraftcenter fungerer. Vi belønnes af Team Danmark for den trivsel vi skaber, bl.a. via mentorordningen. Ligeledes for den sportslige ramme og ikke mindst vores sportslige resultater. Vores nye talent -og elitestrategi for 2022-2028 er blevet endeligt godkendt af Team Danmark. Herfra skal der lyde en kæmpe tak og anerkendelse til eliteudvalget samt ikke mindst alle de kræfter der støtter vores nationale kraftcenter.

(Udviklingstruppen nyder de nye faciliteter på NKC. Foto: Privat)

Bredde og drift

Trods de vilkår som Corona har budt foreningslivet, så har mange klubber holdt gryden i kog. Hver klub har en kontaktperson i bestyrelsen. Vi har været i kontakt med alle klubber. Nogle af klubberne er også blevet besøgt. Vi har et godt indblik i de ressourcer og kompetencer I har derude, samt de udfordringer I står overfor. Corona epidemien brød kontinuiteten, så initiativer skal ofte gentænkes eller udsættes. Men igen vil Jeg udtale min store anerkendelse til de klubber der holdte gang i den funktionelle træning og tilsvarende initiativer. De klubber der havde aktiviteter under corona var alt andet lige bedre kørende, da foreningsdanmark atter blev åbnet helt op. Driften af forbundet har ligeledes været sat på en prøve. Fokus blev flyttet og der blev trukket store veksler på både forbund, klubber, frivillige og ikke mindst bryderne. 

Fristil

Ansættelsen af fristilstræneren Balazs Kalman i BK Thor har båret frugt. Den tidligere ungarske landsholdsbryder og U15 landsholdstræner i Ungarn, er kommet godt i gang og er faldet godt til på det Nationale Kraftcenter på  Nykøbing Falster. Balazs er kontraktforpligtet i Brydeklubben Thor, men har som planlagt været fast træner på Danmarks Brydeforbunds Udviklingstrup samt pigebrydernes Power Camps. Balazs internationale erfaring og evner til at lære fra sig kan bane vej for flere danske pigebryderes internationale deltagelse.

Der er et trænerkursus i fristil lørdag d. 28. januar 2023 som Balazs står for. Herfra skal der lyde en stærk anbefaling om at alle klubber deltager - også med de trænere i klubben som træner puslinge og drenge. Som en dygtig træner for 6-9 årige, så ved man at træningen endnu ikke skal specialiseres så tidligt i børnenes udvikling.

(Balazs ved årets første træningssamling for Udviklingstruppen. Foto: Privat)

Jeg vil rette en særlig tak til...

Til landstrænerteamet Szymon Kogut og Håkan Nyblom samt vores Sportschef Thor Hyllegaard.

Til Jesper Kierkegaard, Lukas Hoier Jensen, Balazs Kalman og Anne Christensen der er trænere på Udviklingstruppen.

Til John Højgaard, for at promovere brydesporten, bl.a., gennem kampagnen, ”Kræft er ikke for børn”.

Til Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark samt vores nye strategikonsulent i DIF, Pernille Løvengreen for super god sparring med den nye strategiaftale.

Til vores driftsleder / generalsekretær Michael Yde for en fornem indsats med drive og medvirke til at udvikle Danmarks Brydeforbund.

Det er dejligt med super gode ansatte. Det gør det nemmere at være frivillig i forbundsbestyrelsen samt at kunne holde fokus på politikken!

Sidst men ikke mindst tak for i år, til alle bryderne, de frivillige trænere, holdledere, forældre og bestyrelsesmedlemmer. Uden jer var der ikke noget bryde Danmark!

Med et ønske om en glædelig jul og et godt nytår til jer alle.


af Palle Nielsen, Formand i Danmarks Brydeforbund - 19.12.2022