Væsentlige ændringer ved DM

Bestyrelsen i Danmarks Brydeforbund har vedtaget væsentlige ændringer i Mesterskabsregulativet som du bør læse.

Alle de danske mesterskaber i brydning reguleres efter Mesterskabsregulativet. Bestyrelsen har vedtaget nogen ændringer i regulativet som trænere og klubledere bør stifte bekendtskab med. Ændringerne er i hovedtræk:

  • DM for børn og unge afholdes på én stævnedag
  • Fristilsbrydning til DM for Ungdom og junior er afskaffet
  • Nedlæggelse af Officialsudvalget

Følgende ting er ændret

Fremover afholdes DM for børn og unge på én stævnedag. Stævnedagen opdeles med en pause mellem afviklingen af kategorierne ungdom og junior, hvilket gør at en bryder kan deltage i både ungdom- og juniorkategorien samme dag.

Til DM for seniorbrydere kan der forsat kun deltages i én kategori per stævnedag.

Bestyrelsen har besluttet af nedlægge det danske mesterskab i fristilsbrydning for ungdom og junior grundet et meget lavt deltagerantal de sidste år. Bestyrelsen vil revurdere beslutningen når udviklingen af fristilsbrydning har udmøntet sig i større tilslutning til stilarten.

Officialsudvalget blev nedlagt ved årsmødet i 2022 og derfor er der sket mindre rettelser i Mesterskabsregulativet der afspejler dette. Kompetencen der tidligere var tildelt Officialsudvalget er overdraget til hhv. forbundets bestyrelse samt til driften i forbundet.

Der udpeges stadig en dommerdelegeret, listeførerdelegeret samt en DB delegeret ved alle danske mesterskaber.

Du kan læse det opdaterede Mesterskabsregulativ her.

Kommende danske mesterskaber

Holdmesterskaber for drenge & ungdom/junior 2022

Afholdes i Herning d. 3/12 og der er tilmeldingsfrist i morgen d. 3/11!

Danske mesterskaber for seniorer 2023

Afholdes lørdag d. 4/3 - Vi mangler en værtsklub (!)

Danske mesterskaber for børn og unge 2023

Afholdes lørdag d. 18/3 i Herning.

 

Eventuelle spørgsmål til ovenstående skal rettes til info@brydning.dk.


af Michael Yde - 02.11.2022