Referat fra budgetmødet

Bestyrelsen i Danmarks Brydeforbund afholdte lørdag d. 29. oktober 2022 det årlige budgetmøde. 

Du kan læse referatet fra mødet her

Jubilæumsgave

Der har været rejst spørgsmål vedr. hvordan forbundets jubilæumsgave til klubber kan anvendes. Du kan læse mere om jubilæumsgaven her.

Aktivitetskalenderen bliver løbende opdateret

Vores aktivitetskalender bliver løbende opdateret med vores aktiviteter. Inden længe vil du kunne se alle forårets trænerkurser, dommerkurser teknikmærkeprøver og meget mere! Som altid opfordrer vi jer til at holde jer opdateret på brydning.dk/kalender.


af Michael Yde - 15.11.2022