DM er aflyst

Da regeringen desværre har genindført forsamlingsforbud på 50 personer, ser vi os nødsaget til at aflyse DM for drenge- og pige/kvindebrydere.

Afholdelsen af DM har vist sig tiltagende usikker de forgangne to uger med det stigende smittetryk bl.a. i Frederikhavn Kommune, hvor DM skulle have været afholdt. Med fredagens pludselige nedjustering af forsamlingsforbuddet på 50 personer, viste det sig ikke længere muligt at afholde DM.

Danmarks Brydeforbund vil gerne benytte lejligheden til at takke FFI Brydning for det store arbejde med at arrangere DM, i foråret såvel som her til efteråret. Der er ikke nogen der har prøvet at arrangere DM under disse vilkår før. Både værtsklubben og Danmarks Brydeforbund har løbende kommunikeret med begge fløje - både dem der synes det er forkert at aflyse og dem der synes at det vil være uansvarligt at afholde DM - selv da det gik ‘allerbedst’ i sommers. Hvorom alting er, så vil Vi i Danmarks Brydeforbund ikke medvirke til at bøje eller fortolke anderledes på reglerne end hvad vi opfordres til af Danmarks Idrætsforbund. 

Forsamlingsforbuddet gælder foreløbigt indtil d. 4. oktober. Vi håber at brydeklubberne vil benytte de ledige weekende til sportsligt og socialt samvær i stedet.

DM deltagerne modtager deres penge retur snarest. Der fremsendes ligeledes en e-mail til den konto man har registreret i Klubmodul. 

 

Forsamlingsforbuddet er sænket til 50 personer indtil d. 4. oktober.

Vi har de forgangne dage kunnet se at der er en udbredt misforståelse om forsamlingsforbuddet og muligheden for at have tilskuere ved kultur- og sportsbegivenheder.

Forsamlingsforbud

Der må ikke afvikles en enkeltstående konkurrence, turnering eller stævne, hvor flere personer end det gældende forsamlingsforbud er samlet på samme sted samtidigt. (Dommere, trænere mv. tæller også.)

Publikum

Der må være siddende publikum til idrætsbegivenheder som fx stævner og turneringer. Afstandskravene skal overholdes, og der må være max 500 forsamlet inkl. udøvere, trænere, dommere, officials mv.

Ovenstående retningslinjer stammer fra sektorpartnerskabet ved Kulturministeriet og Danmarks Idrætsforbund.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til afholdelse af stævner mv., er du velkommen til at kontakte info@brydning.dk.


af Michael Yde - 20.09.2020