Dansk brydning knækker kurven

Efter mange års tilbagegang er medlemstallet i Danmarks Brydeforbund steget med 5%. Det er særligt aldersgruppen 0-12 år hvor vi ser fremgang. En fokuseret indsats på tumlehold, begynderstævner og ikke mindst det intensiverede skolesamarbejde er en del af forklaringen. 

Ét år efter strategiaftalen trådte i kraft, har arbejdet båret frugt.  Efter mange års tilbagegang er medlemstallet steget med 5%, hvilket særligt kan tilskrives stigningen i antallet af medlemmer mellem 0-12 år. En fokuseret indsats på tumlehold, begynderstævner og ikke mindst det intensiverede skolesamarbejde er en del af forklaringen. 

2018 var på mange måder et skelsættende år for dansk breddebrydning. Vores strategiarbejde gik i gang, hvilket har betydet at mange skibe er blevet sat i søen. Jeg tror ikke, man kan pege på en enkeltstående aktivitet som forklaring på fremgangen, fordi vores klubber opererer i forskellige miljøer med forskellige ressourcer, forudsætninger og erfaringer. Derfor skal fremgangen i højeste grad tilskrives summen af de målrettede indsatser, som har spredt kendskabet til om vores sport, og ikke bare medvirket til en øget tilgang, men også styrket klubbernes evne til fastholdelse.

Der har været afviklet mange skoleforløb, hvor vi også har været så heldige, at nogle er nået de nationale medier, der er kommet godt gang i begynderstævnerne, klubberne afholder fællestræning og der er oprettet eller udviklet mange tumlehold- alt sammen initiativer, der er beskrevet i strategiaftalen.  

Sidst men ikke mindst, har vores overgang til klubmodul, og billigere startlicenser, medvirket til et bedre overblik over medlemmer og flere registrerede nybegyndere, og vi er småt begyndt at komme mørketallene, dvs. uregistrerede medlemmer, til livs. 

Med andre ord; i 2018 har vi styrket vores organisation på såvel udviklings- som driftsfronten. Det tegner godt på den lange bane, men der er naturligvis stadig en masse arbejde at gøre. 

Brydesporten har vakt interessen for sport hos julemærkehjemsbørn

I 2018 påbegyndte vi også et succesrigt samarbejde med de danske julemærkehjem. Et samarbejde, der påkaldte sig en masse positiv opmærksomhed fra bl.a. Dansk Idrætsforbund. Interessen fra julemærkebørnene er så småt begyndt at kunne mærkes, og jeg bliver ugentligt kontaktet af hjemmenes opfølgningskoordinatorer med forespørgsler fra interesserede børn, og jeg holder en tæt dialog med enkelte julemærkehjem, som har elever fra brydeklubbernes nærområder.

Flere Folkeskoler og SFO´er er også selv begyndt at henvende sig med ønske om brydeforløb, og der er ingen tvivl om, at interessen er stigende, grundet den gode omtale vores skoleforløb har påkaldt sig i 2018.

Der arbejdes derfor på at formalisere skolesamarbejdet yderligere og sikre, at eleverne rent faktisk finder vej fra gymnastiktimen til brydeklubben.

”Efter en tid med tilbagegang er det endnu mere fornøjeligt at se, at Danmarks Brydeforbund nu går frem i deres medlemstal. Det er noget, vi særligt glæder os over i DIF, da vi ved, hvor meget arbejde, der ligger bag både at fastholde medlemmer, men også få endnu flere medlemmer til foreningsidrætten,” siger administrerende direktør i DIF, Morten Mølholm Hansen.

I gode tider, skal man forberede fremtidens udfordringer. Derfor skal vi allerede nu begynde at overveje den næste generation af trænere og bestyrelsesmedlemmer. Ingen træner eller organisation = ingen medlemmer. Logik, javist, men helt centralt for enhver sports overlevelse.   

Derfor arbejder vi benhårdt videre, så den aktuelle fremgang ikke bliver et enkeltstående fænomen, men også kan aflæses ved næste års evaluering, og gerne ved DM i 2020, hvor de mange nye medlemmer er klædt på til at dyste mod de bedste.


af Danmarks Brydeforbund - 09.04.2019