Inspiration for både brydetrænere og pædagoger

Søndagens trænerkursus der blev afholdt med hjælp fra GymDanmark, inspirerede såvel brydetrænere som pædagoger fra den lokale folkeskole

Heros i Frederiksværk dannede rammen om Danmarks Brydeforbund og GymDanmarks første fælles trænerkursus, som også havde deltagelse af pædagoger fra Børnehuset Melby. Et skoleeksempel på, hvordan foreningslivet kan arbejde sammen med daginstitutionsverdenen.

(Karianne fra GymDanmark demonstrerede massere af gode øvelser til kursusdeltagerne.)

Karianne fra GymDanmark havde haft mulighed for at studere kravene til brydningens motorikmærkesystem, og de mange brydetrænerne fik nye perspektiver på, hvordan man arbejder med akrobatik, og pædagogerne ny inspiration til, hvordan man kan arbejde med motorisk udvikling blandt børnehavebørn. Efter frokost demonstrerede udviklingstruppens træner, Luca Holt, en masse forskellige kamplege, som særligt pædagogerne var opmærksomme på, da de var direkte anvendelige i deres arbejde med børnegrupperne i dagligdagen. Der blev derfor også snakket om, hvordan man kunne udvikle samarbejdet yderligere med brydeklubberne, for at implementere kamplegene endnu mere i det daglige pædagogiske arbejde.

Som udviklingskonsulent var det en sand fornøjelse at få lov tik at gennemføre et trænerkursus i samarbejde med et andet forbund, med så stor opbakning og ikke mindst med besøg fra den verden, vi så gerne vil samarbejde med: institutionsverdenen. Herfra skal der lyde en stor tak til Luca Holt for inspirerende bidrag, til de engagerede deltagere fra AIR, AK Dan, Heros og Thor Nykøbing, GymDanmark og ikke mindst Melby Børnehus.


af Rami Zouzou, Udviklingskonsulent - 11.03.2018