Famly sport

'Danmarks Brydeforbund er gået sammen med 12 andre specialforbund om projektet ”Famlysport”, som har modtaget kr. 398.000 fra DIF´s initiativpulje. Udviklingskonsulent, Rami Zouzou, var fredag den 14.12 til Kickoff møde med idémager og projektleder, Anders Flaskager, samt de øvrige forbund om projektets realisering.

Famlysport er et nyt samarbejdskoncept, der på samme måde som Aartiderne leverer mad til døren, leverer idræt direkte til den travle familie.

Konceptet går i sin enkelhed ud på at levere månedlige sportskasser, indeholdende aktivitetskort med øvelser fra fx brydning, til familier, børnehaver og SFO´er. Kasserne vil også indeholde følgebreve med information om involverede sportsgrene og foreningerne.

På dagens workshop blev de forskellige lege afprøvet til stor morskab for deltagerne, der udover brydning kom fra bl.a. Tennis, Badminton, Softball og Rugby. 

(Anders Flaskager er faderen til bl.a. FamlySport.)

Anders Vedel, fra DIF Trendforum, kiggede også forbi. Trendforums opgave er at identificere nye idrætstrends, og de er meget interesseret i ambitionerne bag Famlysport, som repræsenterer nogle nye måder at tænke idrætsdeltagelse på. DIF’s kommunikationsafdeling har ligeledes tilkendegivet, at de meget gerne vil understøtte kommunikationen af det fælles koncept, så vi kan få udbredt konceptet og få skabt synlighed.

Der er i hvert fald ingen tvivl om, at jeg efter dagens møde med de andre forbund er meget optimistisk omkring projektet.

Det er altid er positivt og spændende at være first mover på nye trends. Foreningslivet ændrer sig. Kasserne er en mulighed for at levere den fleksibilitet, der er påkrævet, når man, som formand Palle Nielsen siger, skal træne smart, hårdt og ofte.


af Rami Zouzou - 15.12.2018