Varsling af Repræsentantskabsmøde

Danmarks Brydeforbund gør opmærksom på at der afholdes årsmøde i juni måned

Der afholdes Repræsentantskabsmøde lørdag d. 2/6-18 kl. 15.00 i Odense.

Forslag der ønskes behandlet, skal være Danmarks Brydeforbund i hænde via e-mail: info@brydning.dk, senest 4 uger før afholdelsen af årsmødet.

Der bliver i lighed med sidste år afholdt Ideseminar forud for R-mødet.

Invitationen offentliggøres i foråret.

Vel mødt

Læs også: Varsling af Repræsentantskabsmøde 2018


af Danmarks Brydeforbund - 25.01.2018