Målrettet indsats skal styrke Hermod Horsens udvikling

Brydeklubben Hermod Horsens har et godt fundament for klubudvikling, og sammen med vores udviklingskonsulent har de lagt en plan for hvilken retning klubben skal gå

En brydeklubs udvikling måles ikke kun på, hvor mange stævner man deltager i. I Hermod Horsens fokuserer man på at uddanne trænere, der kan skabe nogle gode og velfungerende tumle- og børneholdet.  

Den 22. august var Rami på klubbesøg i Hermod Horsens, hvilket var en fornøjelig affære. For selvom de aktive medlemmer af bestyrelsen ikke var klar over det, er de allerede i fuld gang med at implementere de strategiske spor. For brydeklubben arbejder stenhårdt på at skabe et stærkt tumle- og børnehold ved hele tiden at forsøge at involvere forældrene i træningen, og på sigt uddanne dem, så de, selvom de ikke har en baggrund indenfor brydesporten, kan være i stand til at klæde tumle- og børneholdene på til på sigt at tage nogle teknikmærker.

Det var på mange måder et inspirerende møde, og netop det at have øje for målgruppe, som ikke nødvendigvis skal til stævner for at frigøre ressourcer til, som kan lægges i klubben, og dermed skabe et stærkt fundament for den videre klubudvikling, er godt set af bestyrelsen. Mange badmintonklubber fungerer på samme måde, og det kan mange brydeklubber, med få ressourcer drage fordel af.

(Susanne Karlsen fra Hermod H og Udviklingskonsulent Rami Zouzou)

Horsens laver målrettet indsats for at styrke tumlingehold og nybegynderhold

Susanne der er ny formand i Hermod Horsens har sendt dette brev til os efter det netop overståede klubbesøg.

Vi havde tirsdag 22. august fornøjelsen af at have klubbesøg af udviklingskonsulent, Rami Zouzou, i Hermod Horsens. Det var et besøg vi havde set meget frem til fordi vi er et hold af helt nye omkring klubben, der har behov for at få bygget et helt nyt fundament op og lavet en form for udviklingsplan for klubben. Vores håb og forventninger til mødet var at få nogle input og redskaber i den proces som vi har igangsat. Vi havde en rigtig god dialog med Rami, og samtidig fik vi iværksat nogle konkrete planer som både vi og Rami arbejder videre med. I Hermod Horsens har vi fortrinsvis nye og helt unge børn, og vi arbejder derfor på en målrettet indsats for at starte op fra grunden med ”tumlingehold” og ”nybegynderhold”, og det falder jo meget godt i tråd med nogle af de elementer, der indgår i Brydeforbundets strategiske spor som Rami orienterede os kort omkring. Vi drøftede det vigtige i trænerressourcer, og hvordan vi fastholdt og motiverede disse både blandt nuværende men også mulige ressourcepersoner omkring klubben.

For os, hvor det er vigtigt at opbygge klubben på ny, er det også afgørende, at vi har en god, sund og sjov træning, men også gerne nogle mål at stræbe efter uanset, hvilket niveau de enkelte brydere er på. Vi drøftede træning og udvikling i relation til teknikmærkerne, og det laver vi nu en plan for, og her gav Rami nogle input til planen, og fortalte i øvrigt hvordan han havde set andre klubber arbejde med dette, så det også samtidig var synligt for i klubben.

Vi søger naturligvis, som meget nye, også at udvide vore relationer og netværk, både for brydere, trænere og frivillige kræfter i klubben. Der vil gå nogen tid inden vore brydere er klar til  stævner og lignende, men hvis man kunne få noget op at stå omkring  lokale/regionale fællessamlinger sammen med klubber med samme behov som os, og med fokus omkring træning og socialt indhold, vil det være meget udbytterigt for os på det stadie vi er på nu. Rami involverede sig straks i ønsket, og vi drøftede indhold og form i sådanne samlinger, og vi har en god fornemmelse for, at vi sammen får igangsat dette her i det tidlige efterår, og det er Hermod Horsens` håb, at det kan udvikle sig til nogle faste fællessamlinger. 

Herfra skal der lyde en stor tak til Rami for hans input, engagement og vilje til at hjælpe os på vej i den proces vi er midt i. Der er næsten ingen grænser for, hvad Rami vil hjælpe med, så hermed en opfordring til at invitere ham til et klubbesøg (og husk - hvis der er kaffe ad libitum på kanden er der rigtig meget at hente fra Rami)Vi glæder os i hvert fald til det fortsatte samarbejde.


af Danmarks Brydeforbund - 22.08.2017