Værdispil skal styrke talentudviklingen

De danske brydeklubber vil stifte bekendtskab med det nyudviklede Værdispil, til efterårets møder og kurser

Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund har i fællesskab udviklet 'Værdispillet', der har til formål, at øge kendskabet til værdierne i dansk talentudvikling.

Udviklingskonsulent Rami Zouzou var d. 15. juni til inspirationsdag sammen med de øvrige specialforbund, hvor værdispillet blev præsenteret. Her fik Rami udleveret en mængde Værdispil som klubberne vil blive præsenteret for, på de kommende netværksmøder og træner-/lederkurser.

('Værdispillet' byder på dilemmaer der knytter sig til talentarbejdet - først skal dilemmaerne afdækkes og dernæst håndteres og debatteres. Foto: Rami Zouzou)

Kernen i Værdispillet er dilemmaer knyttet til talentudvikling, og hvordan man først afdækker og dernæst håndterer dilemmaerne bedst muligt. Der kan i de forskellige cases være mange forhold på spil og værdiger i konflikt. Kernen i spillet er de dilemmaer, der er knyttet til talentudvikling og hvordan man som træner, udøver, forælder eller forbund håndterer disse.

Spillet opererer med et begreb kaldet "TalentHUSET". I TalentHuset er der fem grundsten, der repræsenterer de fem forskellige værdier der skal være bærende i dansk talentudvikling: helhed, udvikling, samarbejde, engagement og trivsel.

Vores udviklingskonsulent fik nogle spil med tilbage, som trænere, ledere og andre frivillige får mulighed for at afprøve på de kommende netværksmøder og kurser.


af Danmarks Brydeforbund - 15.06.2017