Ingen dansk kandidat til UWW i denne omgang

Erik og Palle deltog forleden i det europæiske United World Wrestling årsmøde, der for vores del blev noget af et antiklimaks

Ved formandsmødet i det nordiske brydeforbund i slutningen af 2016, blev det besluttet at det nordiske brydeforbund samlet ville foreslå Erik som kandidat samt at Finland skulle forestå indsendelsen. Det blev gjort rettidigt, men tre måneder senere meddelte UWW, at denne fremgangsmåde var forkert i forhold til UWW's regler, da nomineringen skal indsendes fra "egen" nation.

Erik fik lov at bede årsmødet om at optage ham som kandidat, men der var desværre ikke opbakning nok. Bortset fra denne misere var der positive toner, specielt fra UWW's formand Lalovic. Han nævnte at der er sket fremskridt i de sidste fire år, men at der også var fejl der aldrig må gentage sig. Han var også meget tydelig, da han sagde at - personer der kun arbejder for eget lands interesser, ikke længere accepteres, hverken som dommere eller som bestyrelsesmedlemmer.

Da vi var i Novi Sad, deltog vi til Technical Meeting, hvor dommerchefen Silvestri sammen med instruktøren Ciccioglu redegjorde for de sidste ændringer i forhold til dommerarbejdet. Der var en del ændringer i forhold til pointgivningen i fristil. Herudover skal der forventes en opstramning vedrørende grebs- og madrasflugt i kampens sidste 30 sekunder, samt en større opmærksomhed når brydere griber ved hinandens fingre.

Afslutningsvis gjorde Palle og Erik lidt nytte, og hentede holdets akkrediteringer og hotelvouchers - så resten af delegationen kan tage direkte fra lufthavnen til hotellet når de ankommer, og holde fokus på hvad det hele drejer sig om.


af Erik Nyblom - 02.05.2017