Erfarne kræfter byder ind

De bryderutinerede kræfter Bo Lorenzen samt Charlotte Jensen byder ind på de ledige taburetter i Danmarks Brydeforbunds bestyrelse

For et par måneder siden trak bestyrelsesmedlemmerne Esben Fonnesbek og Amir Lavasani sig ud af bestyrelsen i utide. Begge deres poster er således på valg ved det kommende r-møde. 

Bestyrelsessuppleanten Henrik Stuhr fra AK Jyden i Aalborg tog plads i bestyrelsen, der rekonstituerede sig på bestyrelsesmødet i marts måned. Henrik blev af bestyrelsen opfordret til at opstille til posten som bestyrelsesmedlem ved det kommende r-møde. En opfordring som Henrik indvilgede i. Den tilbageværende del af bestyrelsen, havde herefter drøftelser om, hvem de kunne tænke sig at opfordre til at opstille til de to resterende poster, som bestyrelsesmedlem og suppleant.

Allerede forud for bestyrelsesmødet havde Bo Lorenzen fra AIR Roskilde tilkendegivet sin interesse. Bo er far til Martin og Ronny Lorenzen som begge har trænet brydning i mange år. Martin har været med på landsholdsplan i flere år og er i dag træner i AIR. Bo har gennem en lang årrække lagt et kæmpe stykke arbejde i AIR, bl.a. med integrationsprojekter samt foreningsarbejde af mere organisatorisk karakter. Udover brydesporten har han bestyrelseserfaring fra forskelligartede foreninger der vedrører både jagt, Roskilde Festivallen samt erfaring fra talrige arbejdsgrupper i SKAT. Til daglig arbejder Bo som transport og toldansvarlig i Seeland International.

Charlotte Jensen fra Heros har også meldt sig under fanerne, til at gøre en indsats på forbundsplan. Charlotte har været aktiv i bestyrelsen i Heros gennem flere år, og er mor til Oliver Jensen der er tilknyttet det nationale kraftcenter og ungdomslandsholdet. Charlotte har gennem flere år bestredet posten som drenge-/ungdomsformand med alle de tilhørende arbejdsopgaver; forældrekontakt, daglig tilstedeværelse i klubben samt organisering af brydernes ture. I dag er hun sekretær i Heros’ bestyrelse. Charlotte er uddannet pædagog – et fag som hun har 15 års erfaring indenfor.

(Bo Lorenzen og Charlotte Jensen. Foto: Privat)

Vi ses i Odense på lørdag!

Der kan selvfølgelig komme andre kandidater på banen til repræsentantskabsmødet, men vi glædes over tilsagnet fra de to kandidater.

Jeg glæder mig til ideseminaret og repræsentantskabsmødet. Som skrevet i årsberetningen, tager jeg gerne to år mere. At følge arbejdet med de strategiske spor helt til dørs, at være med til at sætte gang i indsatserne – det bliver meget spændende. Jeg tror den fremgang som vi ser i mange klubber vil øges og smitte af på flere. Vores langvarige fokus på ATK synes at bære frugt. Vi har sammen med vores udviklingskonsulent Rami flere spændende projekter i støbeskeen. Bl.a. arbejder vi på strategier mhp. at starte nye klubber op, kampsport på skoleskemaet mv.
Jeg er begejstret for vores NKC samt teamet der driver det. De er kommet godt fra start. Det bliver meget spændende at følge deres arbejde for at hente internationale medaljer til Danmark.

Vel mødt, vi ses i Odense!


af Palle Nielsen, Formand i Danmarks Brydeforbund - 13.05.2017