Innovation i den strategiske proces

De strategiske spor er en ramme indenfor hvilken, vi skal arbejde innovativt for at udvikle brydesporten i Danmark

Rekruttering og fastholdelse er overskriften på Danmarks Brydeforbunds strategiske spor. Vi skal med andre ord tiltrække flere medlemmer og få dem til at blive ved med at dyrke brydesporten i vores klubber. Den 9. februar deltog jeg i en workshop i Danmarks Idrætsforbund, hvor vi drøftede den videre proces med at formulere vores målsætninger for vort spor. Vi står derfor overfor en spændende innovationsproces, der forhåbentlig skaber værdi for de danske brydeklubber.

Innovation er vigtigt, da innovationsprocesser involverer og udfordrer os til at betragte vores klubber i helikopterperspektiv, og dermed se hvor vi kan udvikle os, i bestræbelserne på at skabe fremgang for vores sport.

Innovation drejer sig ikke kun om at få nye ideer, men om at finde ud af, hvilke ideer der kan transformeres til handlinger, skabe løsninger og nye muligheder for vores klubber. Der er allerede mange gode initiativer i det danske brydelandskab, der viser, at klubberne allerede arbejder innovativt. Idrætsmatematik, wrestling kids, fristilsmesterskaber, skolebrydning og kommunale partnerskabsaftaler. Alt sammen tiltag, der skaber værdi i forhold til implementeringen og eksekveringen af de strategiske spor.

Det er imidlertid centralt at pointere, at der er forskellige veje til målopfyldelsen, da nye ideer og tiltag skal tilpasses vores klubbers omgivelser, organisatoriske rammer og ressourcer. Ellers når vi ikke i mål.  Har de enkelte klubber ressourcer til at tiltrække nye medlemmer, eller skal man i stedet arbejde med at kvalificere træningen for de medlemmer, der allerede er for at sikre fastholdelse og udvikling. Det er spørgsmål vi løbende må stille os selv, når vi skal opstille mål i strategiarbejdet.

Det leder mig tilbage til innovationsprocessen og det strategiske spor. Lad os blive inspireret af hinandens arbejde, og tale åbent om vores udfordringer og muligheder. Det er vejen til at finde ud af, hvilke tiltag der skaber effekt og værdi. Og hvordan vi definere den værdi. For det er i sidste ende det, der afgør om vores strategiske arbejde bliver en succes. At vi får opstillet nogle realistiske målsætninger, som vi mener, vi har ressourcerne til at leve op til.

Kontakt Rami Zouzou her.


af Rami Zouzou - 10.02.2017