Givtig dag i klubudviklingsnetværket 

Det nationale klubudviklingsnetværk kom med inputs til og hørte mere om brydeforbundets centrale strategiske spor, da klubudviklingsnetværket var samlet i weekenden

Rekruttering og fastholdelse af brydere og frivillige er brydeforbundets centrale strategiske spor. Hvordan vi fører det ud i praksis var temaet, da repræsentanter for 8 klubber mødtes i det nationale klubudviklingsnetværk den 28.01 i Frederiksværk.

Licensomkostninger, fristil, skolebrydning, partnerskaber, kommunalt samarbejde…holdningerne var mange og erfaringerne blandede, da de 22 deltagere blev placeret i grupper for at udarbejde en SUMO-analyse, hvor dansk brydnings styrker, udfordringer, muligheder og opmærksomhedspunkter blev diskuteret.

Var du forhindret i at komme i lørdags? Se Ramis opsummering her: .pptx eller .pdf

SUMO(brydning?!)

Udviklingskonsulent Rami Zouzou gennemførte efterfølgende en proces, hvor resultatet gruppernes drøftelser blev diskuteret i plenum, som resulterede i en samlet SUMO, som vil fungere som platform for det videre strategiske arbejde.

Processen demonstrerede med al tydelighed, at der ikke findes et enkelt mirakelmiddel til vores strategiske spors implementering.  Derimod er der mange spændende veje til målet, som klubberne er godt i gang med at udforske. De mange holdninger til trods var alle i hvert fald enige om en ting: Forholdet mellem aktiviteter og ressourcer skal afstemmes, når vi skal føre vores strategier ud i livet.

Formand Palle Nielsen udtrykte afslutningsvis stor optimisme, da dagen viste, at det hverken skoser på ideer, engagement og vilje i de danske brydeklubber, hvor af flere af de tilstedeværende har oplevet en rimelig god fremgang i antallet af medlemmer.

En central pointe fra dagen var, at succeser ikke altid måles i antallet af medlemmer, men i kvaliteten af den træning og det miljø vi som klubber tilbyder vores brydere og frivillige. 

En stor tak til Heros for at lægge lokaler til, til deltagende klubber og ikke mindst hele brydedanmark for de mange input, der har været under udarbejdelsen af de strategiske spor. De veje blev udforsket, da deltagerne lavede gruppearbejde.

Læs også

"Vores strategiske spor er godkendt" Brydning.dk 28-01-17

"DIF forbundsanalyse danner grundlag for de strategiske spor" Brydning.dk 25-01-17


af Rami Zouzou - 01.02.2017