Landsholdsbryder underviser i kamplege, kønsroller og identitet

Landsholdsbryderen Frederik Ekstrøm bruger kamplege i sine idrætstimer på Nordbyskolen på Falster, når han arbejder med identitet og kønsroller. Og eleverne føler sig virkelig udfordret.

Kampleg er ikke kun fysisk krævende, det udfordrer også de traditionelle hierarkier, og det at komme helt tæt på hinanden overskrider for mange af eleverne nogle mentale barrierer, hvilket Frederik og hans kolleger bruger som afsæt til at drøfte identitet og kønsroller. Derfor er undervisningen delt op i to sessioner: en fysisk kamplegssession og en workshop- session, hvor man sætter kampleg i relation til emner som sportsvalg, kultur, samfund og kønsroller.

Man sætter kampleg ind i en samfundsmæssig diskurs, og bruger det som afsæt til at diskutere, om nogle sportsvalg, fx brydning, er historisk frembragt, socialt konstrueret og kulturelt defineret. Det kan man sætte i relation til andre mange andre aspekter i vores samfund, som karrierevalg, familiemønstre og seksualitet.

(Børnene fra Nordbyskolen på Falster med folkeskolelærer Frederik Ekstrøm.)

”Og i og med kamplegen er så mentalt og fysisk udfordrende for den samlede elevgruppe, som denne dag talte 50, er der faktisk en kognitiv åbning for disse diskussioner” Siger Frederik Ekstrøm, som samtidig ikke er bleg for at erkende, at særligt drengene kan have vanskeligt ved at bevare fokus, når madrasserne venter på den anden side.

Og der er da heller ikke megen tvivl om, at det er brydetræningen, som er i højst kurs blandt eleverne.

”Brydning er anderledes og man kommer af med nogle aggressioner på en helt anden måde, end når man spiller fodbold” siger Ida og Juliane og fortsætter ”det er faktisk ret hyggeligt at komme så tæt på, for man lærer ligesom hinanden at kende på en anden måde. Og så er det fedt at være sammen om noget, man er lige dårlig til. Men man ser altså ikke godt ud i trikot” griner de.

Drengene er på linje med pigerne i deres vurdering af kamplegene.

”Vi får udfordret hinandens fysik og balance mere end hvis vi bare havde spillet fodbold. Vi får presset vores grænser, da man ikke kan gemme sig” siger nogle af fodbolddrengene. Alle er også enige om, at deres lærers position er af afgørende en afgørende faktor ”Selvfølgelig er han god til at forklare tingene, men han aftvinger en naturlig respekt, når vi ved, det er en landsholdsbryder”.

Som udefrakommende må jeg sige, at kampleg som platform for drøftelse af kønsroller og identitet rummer fantastisk mange muligheder, selvom der naturligvis blev grinet meget. Ikke desto mindre kunne jeg høre, når jeg gik rundt og småsnakkede enkeltvis med eleverne, at der blev reflekteret over flere forskellige aspekter omkring forholdet kønnene imellem slutter Frederik Ekstrøm af.


af Danmarks Brydeforbund - 13.12.2017