Startlicens, det er noget vi indløser

I alt den tid startlicens har været påkrævet, har der været delte meninger om dens betydning, om prisen, om den nu skulle gælde alle, og om man ikke lige kunne prøve et par stævner først for at se om brydesporten nu også var noget…

Kulturen for at indløse licens i klubberne har været forskellig. Nogle klubber har indløst licens på alle uden tøven, mens andre har ventet for at se om det nye medlem nu også ville deltage i stævner i det lange løb.

Der står i Danmarks Brydeforbunds love, at der hvert år skal indløses en startlicens for at deltage i konkurrence. Tidligere var det en regel, at bryderne altid skulle fremvise deres startlicens ved stævnets indvejning. Da Danmarks Brydeforbund for lang tid siden gik over til elektronisk licensbestilling, blev det nemmere at printe en liste, og vise den til vejningen. Efterfølgende øgedes fokus på aldersrelateret trænings koncept samt udvikling i stævnetilbuddet. Dette resulterede i den glædelige udvikling, at klubberne undertiden tog flere og flere nybegyndere med til stævnerne - dog uden at indløse en startlicens.

Kan det nu også betale sig?!

Der skete en udvikling hvor ”man skulle lige se om det nu kunne betale sig”. Sidst på året bliver der stort set aldrig indløst startlicens på nye brydere, når den kun gælder nogle få måneder. ”Sidst på året” rykkede sig med tiden fra november til august måned…

Flere stævnearrangører har i tiden løb søgt dispensation til deres nybegynderstævne, således bryderne ikke skulle eje en startlicens til netop deres stævne. Bagtanken synes at være frygt for et mindsket deltagerantal dersom nye brydere vil være begrænset i at deltage.

Strategiaftalen måler tilgang og fastholdelse

Bestyrelsen i Danmarks Brydeforbund har taget tendenserne til efterretning. Udviklingen er evalueret ifm. udarbejdelsen af de strategiske spor, samt debatteret med brydeklubberne på Klubudviklingsnetværkets seminarer. Vores fireårige strategiaftale dikterer nu, at Danmarks Brydeforbund og brydeklubberne skal fra 2018 måles på tilgang og fastholdelse i brydesporten, for aldersgruppen 4-21 år.

Både brydeklubberne såvel som Danmarks Brydeforbund har behov for at måle og evaluere mere end én gang årligt - og målingen skal være mere specifik end hvad den årlige medlemstal indberetning til DIF tillader.

Klubmodul - et unikt tilbud til de danske brydeklubber

Klubmodul tilbyder klubberne utallige muligheder - helt gratis for klubben. Muligheden for at anvende Klubmodul til medlemsstyring i hverdagen, danner basis for overbygningen som Danmarks Brydeforbund anvender til indløsning af startlicenser. Samtidigt får vi faciliteter der er en essentiel del af strategiaftalen. Både ift. måling af tilgang til brydesporten såvel som en øget mulighed for kommunikation i brydedanmark.

Al indløsning af startlicenser foregår via Klubmodul fra 1. januar 2018. Det bliver påkrævet at fremvise sin startlicens til samtlige brydestævner i Danmark.

Både Repræsentantskabsmødet såvel som Klubudviklingsnetværket er enedes om nye differentierede priser for brydernes startlicenser. Således vil det fremover være billigere at indløse en puslingelicens end en seniorlicens. Som modydelse for at alle nybegyndere skal have en startlicens dag 1, så kommer nybegyndernes startlicens praktisk talt til at ”koste gratis”. Prisen for puslingebrydere er også blevet billigere. Vi håber at alle brydeklubber vil følge vores henstilling næste år om, at indløse de relevante startlicenser for alle klubbens brydere.

For at dansk brydning kan stå stærkt i fremtiden, vil Danmarks Brydeforbund prioritere at skabe en ændring i adfærden i de danske brydeklubber. Vores udvikling skal måles og evalueres af DIF ifm. vores strategiaftale. Vi skal tilbage til at ”startlicens, det er noget vi indløser” og naturligvis fremvises den til stævnerne. Ingen startlicens = ingen deltagelse!

Så kære trænere og ledere, jeg håber at i vil stå sammen med os om dette, og jeg håber at i er kommet godt i gang med at bruge Klubmodul. Snart kan i bruge jeres eget Klubmodul til at indløse startlicenser med. Følg med løbende her på brydning.dk samt vores Facebookside. Her kommer der forsat løbende information om Klubmodul og indløsning af startlicens.

Vi ses derude!

Læs også: 

Startlicens for nybegyndere


af Palle Nielsen, formand i Danmarks Brydeforbund - 10.11.2017