En weekend i udviklingens tegn

Udviklingskonsulenten Rami har været omkring i weekenden. Lørdag afholdt han regionalt netværksmøde i Århus, og søndag holdt han oplæg om ledelse af frivillige for AIR's bestyrelse

Regionalt netværksmøde i Århus

Klubmodul og implementering af de strategiske spor, var temaerne, da udviklingskonsulent Rami Panduro Zouzou afholdt regionalt netværksmøde i forbindelse med minstævne i Thrott.

De regionlkae netværksmøder vil bliver afholdt på Sjælland og i Jylland, og vil til sammen udgøre det nationale klubudviklingsnetværk- bl.a. for at begrænse klubbernes rejsetid og dermed sikre stærk opbakning til netværksdannelsen og kompetenceudviklingen i dansk brydning.

Hvordan skaber vi en mangfoldighedskultur, der udvikler eliten, fastholder bredden og tiltrækker motionisten, samtidig med, at vi bygger videre på vores succesfulde tumleholds- koncept for de 4- 8 årige, blev debateret ivrigt, da KIF, Faverskov, Alsia, Thrott, Herning og Formand Palle Nielsen sad bænket omkring det samme bord lørdag den 25.11.

Rami indledte med at præsentere de strategiske spor, og sagde bl.a. at procesmål og indsatser ser jo fine ud på papir, men det er i klubberne de bliver til virkelighed, hvorfor Danmarks Brydeforbund er meget opmærksomme på at lytte til klubbernes input og udfordringer for at kunne understøtte deres arbejde for sportens samlede udvikling.

Der var enighed om, at brydning i mange år har været en sport med et klart eliteperspektiv, hvilket har medført, at man ikke har kunne fastholde bredden og tiltrække motionisterne.

Hvis vi skal i mål med de strategiske spors procesmål, er vi derfor nødt til at udvikle et koncept for motionister for at udvide rekrutteringsgrundlaget.

Derudover blev der opfordret til, at man ved afholdelse af Cup- stævner, kunne overveje at fritage puslingebrydere fra fald- reglen, da det virker demotiverende at deltage i stævner, hvis børnene skal bryde en kamp, med en varighed på 30 sekunder, samtidig med en ventetid, der hurtigt løber op i timer.

 Til sidst tog man en bordrunde omkring klubmodul, og alle de tilstedeværende klubber er godt i gang med arbejdet. De fremmødte deltagere havde positive tilkendegivelser ift. at det vil blive nemmere at registrere medlemmer, samt at de alle syntes, det ville blive mere effektivt at indløse startlicens fra 2018. 

Oplæg om ledelse af frivillige for AIR´s bestyrelse

AIR har lang erfaring i arbejdet med frivillige bl.a. qua deres engagement på Roskilde Festivalen. De havde derfor inviteret udviklingskonsulenten til et oplæg om ledelse og personlighedstyder.

Rami Zouzou forklarede, at ledelse i bund og grund består af de handlinger, vi gør med henblik på at få andre til at nå et mål. Men vi motiveres forskelligt, da frivillige har forskellige mål, kompetencer og værdier.

Der er derfor ingen facitliste for, hvordan vi motiverer de folk vi i foreningerne samarbejder med. Derfor er det vigtigt at respektere, hvilken personlighedstype vi har med at gøre, for at forstå, hvordan folk reagerer i forskellige situationer.

”Det er let nok at bede folk sig om at tage sig sammen. Men kunsten i god ledelse, og motivation, ligger i evnen til at forstå, at folks motiver, handlinger og adfærd, afhænger af vores personlighedstype og individuelle målsætninger, da vi alle ser verden på en anden måde, end andre ser den. Og her ligger nøglen til effektiv ledelse” fortalte Rami Zouzou

AIR´s bestyrelse var glade for oplægget og ville bestemt arbejde videre med emnet, og opfordrede andre foreninger til at afsætte tid hertil, da samarbejdsrelationer styrkes, når vi forstår bevæggrunden for hinandens handlemønstre.


af Udviklingskonsulent Rami Zouzou - 27.11.2017