Velkommen til vores nye udviklingskonsulent

Rami Panduro Zouzou tiltræder 1. april stillingen som udviklingskonsulent i Danmarks Brydeforbund

Det bliver Ramis opgave, at styrke klubbernes arbejde med at udvikle ATK handlingsplaner og understøtte den enorme frivillige indsats, der lægges i klubberne til gavn og glæde for såvel eksisterende som nye medlemmer.

Brydedanmark har i mange år trukket enorme ressourcer på lokale ildsjæle i forhold til den daglige træning, klubbernes generelle drift og udvikling. Alle som har været aktive ved, at det kan være både slidsomt med til tider og frustrerende, at varetage sin klubs interesser sideløbende med familier og arbejde.

Udviklingskonsulenten skal derfor hurtigt i dialog med de danske klubber, med henblik på at understøtte og udvikle arbejdet i klubberne. Retningen og indsatsområderne for udviklingskonsulentens arbejde styres af handlingsplanen for udviklingskonsulenten. Den er opdelt i tre hovedområder; afholdelse af trænerkurser, klubbesøg og udviklende tiltag for dansk brydning. Der er allerede nu mange spændende tiltag på tegnebrættet, og vi glæder os til at kunne fortælle mere herom senere på ugen. Klubberne der laver ATK handlingsplaner, kan godt notere den 23. april i kalenderen her afholdes det næste seminar nemlig.

Profil:

Rami Panduro Zouzou er 38 år, er uddannet cand.mag. i historie, er seniortræner i CIK og har lang erfaring med det frivillige foreningsarbejde. Både som aktiv udøver men også i sit arbejdsliv, hvor han tidligere har arbejdet som konsulent i Integrationsministeriet. Rami har også været leder af en boligsocial helhedsplan der udviklede partnerskaber med klubber og foreninger med henblik på, at understøtte deres arbejde med at tiltrække og fastholde nye medlemmer. Rami Panduro Zouzou har desuden været på feltarbejde i Holland, hvor han studerede de hollandske erfaringer med at styrke og udvikle interessante idrætstilbud. 

Udviklingskonsulent
Rami Panduro Zouzou

Mobil: +45 22 52 22 80
Mail: rpz@brydning.dk

Vi glæder os til samarbejdet

Ansættelsen af en mand til at koordinere breddearbejdet i DB, er noget jeg har set frem til længe. Det er dejligt at det nu er blevet muligt igen. Jeg er naturligvis både glad og stolt over, at vi nu igen kan være mere synlige ude i klubberne.

Jeg glæder mig til samarbejdet med Rami. Han brænder for foreningslivet i almindelighed og brydesporten i særdeleshed. Han har baggrund i brydesporten som bryder og træner. Han startede sin brydekarriere i Aras og flyttede derfra til CIK, hvor han er træner i dag. Han har tidligere samarbejdet med Integrationsministeriet, flere kommuner og DIF. Rami har en erfaring som vi kan få rigtig meget glæde af. 

-Palle Nielsen, Formand i Danmarks Brydeforbund


af Michael Yde - 31.03.2016