Nakskov brydeklub inkluderer socialt udsatte unge

Rami Panduro Zouzou kickstartede Nakskov brydeklubs projektudviklingsproces hen imod det åbne foreningstilbud

Nakskov brydeklub har taget de første spæde skridt til et projekt, der i samarbejde med Lolland Kommune og Danmarks Idrætsforbund skal skabe inkluderende fritidstilbud for alle unge i byen for enden af fjorden - som et sundt alternativ til at hænge ud på en af Danmarks ældste gågader.

I den forbindelse havde Nakskovs Bestyrelse den 3. oktober besøg af Udviklingskonsulent Rami Zouzou og Lars Kruse fra DIF for at få inspiration til det videre arbejde og afsøge støttemulighederne til de kommende projekter

Rami indledte med et inspirerende og oplysende oplæg om, hvordan man udvikler tværsektorielle projekter og skaber forandring i en forening i relation til rammer, ressourcer og lokale forhold. Oplægget rummede mange spændende vinkler på det kommende arbejde, som helt sikkert skal tages i betragtning, når man skal udvikle inklusionsprojekter, der bl.a. har udsatte unge som målgruppe, men som samtidig fordrer et formaliseret samarbejde med kommune, erhvervsliv og boligområder.

Efter Ramis oplæg fik Lars Kruse fra DIF Get2sport ordet. Lars havde særlig fokus på, hvordan Nakskov kunne drage fordel af de erfaringer DIF allerede havde høstet i kommunen i forbindelse med integrering af socialt udsatte børn og unge i foreningslivet. Det mundede ud i en lille workshop- session omkring, hvordan en lokal forenings som Nakskov Brydeklub kan hjælpe med at inkludere de socialt udsatte uge.

 Her pegede Nakskovs bestyrelse bl.a. på:

  • Gode faciliteter
  • En stabil foreningsstruktur
  • Lokal forankring (netværk / traditioner)
  • Et unikt tilbud til alle børn og unge
  • Gode rollemodeller

Det bliver spændende at følge det kommende arbejde, som kickstartes den 26. oktober, hvor Nakskov vanen tro arrangerer Vestlollands Stærkeste SFO


af Gregers Virkelyst, Nakskov Brydeklub - 05.10.2016