Resume fra mødet i Nordisk Brydeforbund

Tivoli Hotel & Congress Center dannede fredag den 22. januar rammen for møde i Nordisk Brydeforbund. Der var afbud fra Letland, men 12 ledere fra 6 nationer havde mødt op, for at diskutere fremtidig bryde setup.

I et forsøg på at bakke bedre op om hinandens internationale stævner, fik den norske sportschef, Anders Hestdalen til opgave at koordinere forbundenes kalendere og i samarbejde med landstrænerne forsøge harmonisere datoer for nationale mesterskaber. Forhåbentlig kan vi se en forbedring allerede i 2017, men realistisk set, skal vi nok vente til 2018 før det slår helt igennem.
 
Finske Jukka Rauhala opdaterede forsamlingen med nyt fra European Council (tidligere CELA). Her nævnte han blandt andet at U23 EM er kommet for at blive. I år bliver mesterskabet arrangeret i Bulgarien og Sverige overvejer ansøgning om mesterskabet i 2017 og Litauen kunne oplyse at de også går med planer om at søge om værtskab i 2018. Han annoncerede også sit kandidatur til UWW bestyrelsen og alle nationer bakkede op om denne beslutning.

Nordisk Brydeforbund til møde i KBH

(Nordisk Brydeforbund til møde i København)

Under en kort statusrunde, bød hvert forbund ind med succeshistorier og fremtidsplaner. Et rigtigt godt punkt på dagsorden, der hævede den gode stemning endnu mere. Både Norge og Finland arbejder med centralisering på damesiden. I Norge er der registreret fem nye brydeklubber på nogle få måneder! I Finland blev Petra Olli nr.2 i kåringen af landes bedste sportsudøver og i Estland blev Epp Mäe kåret til bedste sportskvinde. Der blev selvsagt snakket OL og mange andre spændende ting. Med hensyn til OL konstaterede vi at Sverige ”fører” i antallet kvalificerede brydere, da de på nuværende tidspunkt har tre kvinder kvalificeret til OL. Svenskerne kunne fortælle at de går efter at få yderligere to damer og tre herrer med til legene i Rio. Palle kunne fortælle om vores ATK projekt, det kommende kraftcenter og beslutningen om at ansætte en udviklingskonsulent.

Vi stiftede også bekendtskab med Erasmus. Det er et ”program” under EU, hvor en sammenslutning som Nordic Wrestling Association, muligvis kan søge om støtte. Dette skal undersøge yderligere og eventuelt skal vi sammen søge konsulentbistand, for at sikre bedst muligt udgangspunkt. Vi er alle forhåbentlig meget klogere, når vi mødes igen, i forbindelse med de nordiske mesterskaber i Tallinn i slutningen af maj.

Estland fortalte kort om årets NM og beklagede at invitationen endnu ikke er udsendt. Alt tyder dog på at være under kontrol, både omkring logi, stævnested og logistik.

Debatten om fremtidens Nordiske mesterskaber fyldte meget. Der var indkommet et forslag om at optage fristilen til kommende mesterskaber. Dette forslag mødte ingen modstand, hvorfor dette er et faktum fra og med 2017. Samtidig var det enighed om igen at afholde mesterskab for seniorbrydere og ungdomskategorierne hver for sig.
Cadet og Junior mesterskabet bibeholdes i foråret. Anders Hestdalen fik til opgave at sammen med landstrænerne finde passende datoer for seniormesterskaberne. Danmark er værter for Cadet og Junior mesterskabet 2017 og Litauen fik værtskabet for seniormesterskabet. Det er for øvrigt første gang Litauen arrangerer et nordisk mesterskab.
På kvindesiden arrangeres mesterskaberne i ungdoms- og seniorkategorien.

Udover årsmødet, der afholdes den 27. maj i Tallinn, blev der besluttet at mødes igen den 4. november i Stockholm.


af Erik Nyblom - 25.01.2016