DB er værter for nordisk møde i København

Fredag den 22. januar afholdes nordisk møde i København, med deltagelse af brydeforbund fra Estland, Finland, Litauen, Norge og Sverige og Danmark.

Der har været et fælles ønske om at optrappe samarbejdet, og dette møde er det første i rækken af forhåbentlig flere frugtbare møder. Der er lagt op til et spændende møde med flere interessante punkter på dagsorden. Letland har desværre meldt afbud grundet mesterskaber samme weekend samt travlhed forud for årets EM, der afvikles i Riga den 8.-13. marts. 

Efter fælles frokost er der lagt op til en diskussion om en ”fælles” stævnekalender for i større grad at kunne deltage i hinandens stævner, efterfulgt af et indlæg af den finske formand Jukka Rauhala, der opdaterer om nyt fra UWW – både internationalt og fra European Council.
Herefter følger en runde, hvor hver nation kort fortæller om national status, kommende projekter og planer for nærmeste fremtid.
Næste punkt på dagorden er et indlæg fra Litauen, der under projektnavnet ”Melt the ice to the top” lægger op til et tæt samarbejde vedrørende træningssamlinger, dommer- og træner konferencer samt samarbejde mellem sportschefer. Det virker en smule ambitiøst (dyrt) men det lyder spændende.

Et altid tilbagevendende punkt på dagsorden er fremtidens Nordiske Mesterskaber. Der er nu fremsat forslag om at afholde nordiske mesterskaber i alle kategorier og stilarter. Umiddelbart lyder det som noget af en opgave for en enkelt arrangør, så her bliver det sandsynligvis tale om at dele mesterskaberne op igen, hvis forslaget bliver gennemført.
Estland får lidt tid til at informere om årets nordiske mesterskaber, der arrangeres i hovedstaden Tallinn, den 28.-29. maj, efterfulgt af Sverige der informerer om UEM der arrangeres i 19.-24. juli i Stockholm.

Næstsidste punkt på dagsorden er ”Officiating News”, hvor finske Pertti Vehviläinen gennemgår kommende tiltag vedr. regler, kurser mv. i United World Wrestling regi.
Mødet afsluttes med en fælles debat om det fremtidige samarbejde samt afsluttende bemærkninger og beslutninger.

Der er tilmeldt 13 deltagere til mødet og Danmarks Brydeforbund er repræsenteret ved formand Palle Nielsen, næstformand Erik Nyblom og sportschef Thor Hyllegaard.


af Erik Nyblom - 21.01.2016