Stor deltagelse ved det nye ATK Trænerkursus

Stor deltagelse ved det nye ATK Trænerkursus

Det nye ATK Trænerkursus blev afholdt i Odense i den forgangne weekend.

I tråd med udgivelsen af BRAT i foråret, og ikke mindst implementeringen af Brydesportens aldersrelaterede træningskoncept, er det blevet besluttet at ændre trænerkursustilbuddene i Danmarks Brydeforbund. Interessen for kurset var enormt stort – hvilket kunne ses ved de hele 34 tilmeldte deltagere.

Det er ATK Teamets plan, at der fremadrettet afholdes flere kurser halvårligt, hvor aldersrelateret træning er hovedtema.

Deltagerne til ATK Trænerkurset blev denne første gang undervist i basal træningslære (styrketræning) og i aldersrelateret træning.

Basal træningslære – her lærte kursisterne om fysiologi, periodisering og programlægning, og ikke mindst hvordan børn kan styrketræne.

Aldersrelateret træning – her lærte kursisterne om biologisk alder, børns udvikling, talentudvikling og træningsanbefalinger målrettet brydning.

ATK Teamet vil gerne takke de deltagende klubber for det store fremmøde og vi ser frem til snarligt, at kunne præsentere næste sæsons kursusudbud.

Som lovet er her de anvendte PowerPoint præsentationer:

Aldersrelateret træning

Basal træningslære: Styrketræning

ATK Teamet
Michael Yde 


af Else Kilgod - 20.05.2014