Genvalg på alle poster ved R-mødet

Genvalg til alle i DB’s bestyrelse

Ved Danmarks Brydeforbund repræsentantskabsmøde lørdag den 24. maj. 2014 var der genvalg på alle poster.
Næstformand Erik Nyblom, kasserer Lene Søberg, b-medlemmerne Peter Rafn og Sonja Ekström samt suppleant Henrik Stuhr, takkede alle ja til at genopstille for yderligere en to årig periode. Det var repræsentantskabet med på. Tillykke med det.
Forbundsbestyrelsen fortsætter således arbejdet med uændret besætning.
Bjarne Haubro-Hansen kunne ikke deltage i mødet, men havde på forhånd takket ja til endnu en to årig periode i Amatør – og ordensudvalget. Det samme var gældende for suppleant Allan Zandberg. Tak for det!Det var i år et stille og roligt R-møde, hvor der ikke var de store bemærkninger til årsberetningerne og regnskabet.
Der var heller ingen indkomne forslag at diskutere.

Forud for R-mødet var der nogle timers ide-seminar omhandlende forandringens kunst, implementering af ATK, samt info om ændringen af mesterskabsregulativet. ATK teamet bestående af sportschef Thor Hyllegaard, landstrænerne Szymon Kogut og Håkan Nyblom, samt projektlederne Michael Yde og Palle Nielsen havde lagt programmet. Håkan havde dog ikke mulighed for at deltage. Det blev nogle gode timer med uddybende information om de tiltag, der er gjort samt for de der kommer.

Skal noget forandres i DB, skal der bl.a. være sammenhold, begejstring, accept, motivation, klarhed i kommunikationen og klarhed om målet. Derudover skal man huske at fejre sine sejre!
Ved mødet benyttede vi lejligheden til dette. Med lidt champagne i glassen, nogle jordbær og kransekage som tilbehør, skålede vi for ATK bogens tilblivelse og for et godt ATK trænerkursus forrige weekend med fornemt deltagerantal.
Michael Yde berettede om reguleringen af mesterskabsregulativet, hvor DB har besluttet at teknikmærket af sølv skal være adgangsgivende til DM for drenge, ungdom og pige/kvinder.
Thor Hyllegaard og Szymon Kogut understøttede bl.a. dette og fortalte ligeledes om de tiltag og den respons de havde fået indtil dato.Szymon fortalte sin historie fra den polske brydeskole. En brydeskole som var dikterende, men den dikterede ATK på mange områder hvad træning angik. Det første år var der meget lidt teknik, i stedet masser af forberedende øvelser og akrobatik, således at chancen for at mestre teknikken ville øges. En brydeskole som formåede at fastholde mange ind i seniorårene, en brydeskole som hentede mange internationale medaljer ved både EM, VM og OL.
Fra salen var der generelt positiv opbakning. Der var anerkendelse fra nogle af de klubber, som allerede havde haft besøg.
På bestyrelsens vegne, tak til alle som deltog, tak for positiv respons. Tak til Else Kilgod for at sørge for referat af mødet og tak til Flemming Nielsen for sikkert at dirigere os gennem mødet.
God sommer til alle!

Palle Nielsen, formand DB


af Else Kilgod - 27.05.2014