Teknikmærkeprøverne nærmer sig

Vi nærmer os muligheder for at tage DB's teknikmærker.


Sted og tid for de næste prøver:


AIR tirsdag den 9. december fra kl. 18 til 20


Thrott torsdag den 11. december fra kl. 18 til 20


Herning mandag den 15. december fra kl. 18 til 20


BK Thor N tirsdag den 16. december fra kl. 18 til 20


Sådan foregår teknikmærkeprøven:

Klubberne skal tilmelde til prøverne med bryderens fulde navn og hvis muligt licens nummer.


Du skal have indløst Startlicens for at tage DB’s teknikmærker og det skal medbringes til selve prøven!

 

Startlicensen vil blive påført et klistermærke som synliggør det teknikmærke som er bestået.


Tilmelding til teknikmærkeprøverne skal laves i det skema som svarer til det mærke som skal tages. 


Tilmeldingsskemaet sendes til dbkontor@gmail.com, senest to dage før prøverne. 

Klubbens trænere varmer bryderne op og sætter dem ind i hvad de går ind til. Bryderne bliver eksamineret af ATK Teamet, der sikrer kvalitet og ensartethed. 

Tilmeldings skemaet, fungerer også som afkrydsnings skema, hvor ikke-beståede øvelser er afkrydset. Dette skema får klubtræneren med hjem efter prøven. Der gives op til tre chancer for at bestå en øvelse. Selvom en udført øvelse ikke kan godkendes forsætter prøven, og de resterende øvelser gennemføres. Efter at have bestået eksempelvis Bronzemærket, må bryderen gerne deltage i prøven til Sølvmærket samme dag.


ATK teamet sætter tid af efter prøven til at samle op og berette om det generelle indtryk – ikke til personlig sparring. Trænere opfordres til at deltage her og bruge dette som en spørgetime. Dem der har bestået teknikmærker, får disse overrakt umiddelbart efter prøverne.


Find video, hæfter og tilmeldingsskemaer her på siden under brydningens ABC / teknikmærker.

Vi glæder os til at komme i gang.

På ATK teamets vegne
Palle Nielsen


af Palle Nielsen - 02.12.2014