Velkommen til Ide-seminar og R-møde

Velkommen til Ide-seminar og R-møde

Hercules BK i Odense er igen igen værter for dette års ide-seminar og R-møde den kommende lørdag, 1. juni 2013 i Adamsgade 7, 5000 Odense C. Og igen igen er der lovet godt vejr. Lidt anderledes bliver det dog, for når vi vågner søndag er R-mødet overstået. I år er R-mødet også om lørdagen, samme dag som Ide-seminaret. Vi glæder os til at prøve denne form af og håber, at der stadig bliver rig lejlighed til at få snakket og hygget.

Programmet er ændret en smule, da vi har valgt at bruge tid på forbundets fremtidige virke under seminaret.

Så en dag dels i ATK’s tegn og dels i fremtidens tegn. Vores ATK bog er ikke blevet helt færdig trykt, men den vil stadig være udgangspunkt for forskellige korte oplæg. Vi glæder os til at diskutere noget af indholdet, og ikke mindst få nogle bud på hvordan vi bedst implementerer ATK i din klub.

Programmet:
10.00:                                  Ankomst, check-in, kaffe og sandwich

11.00:                                  Velkomst ved Palle Nielsen

11.15:                                  HVORFOR ATK? Oplæg til inspiration og diskussion i grupper, med 10-15 minutter ved hvert emne.
                                            1. Uddannelse vs. mesterlære
                                            
2. Sen vs. tidlig specialisering
                                            3. Bryderens sundhed og udvikling vs. vægtreducering
                                            4. Hjernen, læring, pædagogik
                                            5. DM drenge/piger eller ikke DM drenge/pige

12.45:                                  Frokost

13.30:                                 DB’s fremtidige virke v/ Amir Lavasani, Erik Nyblom og Palle Nielsen

15.00 - 18.00:                       R-møde, herunder debat omkring indkomne forslag, samt kaffe, kage og frugt

19.30 – 24.00                       Banket i BK Hercules klubhus

Under R-mødet kårer vi traditionen tro, årets brydere i de forskellige kategorier, samt årets bryder generelt. Vi løfter sløret for hvem, der er årets leder og om aftenen ved banketten kåres årets ungdomsklub.

Flemming Nielsen, AIR, er igen i år dirigent og vil tage os sikkert gennem R-mødet, Else Kilgod tager referat.

Vi bliver 44 deltagere fra 17 forskellige klubber.

Velmødt til Ide-seminar og R-møde.

Med venlig hilsen
DB bestyrelse


af Else Kilgod - 30.05.2013