Ekstraordinære FILA kongres i Moskva 2013

Nye bryderegler vedtaget ved den ekstraordinære FILA kongres i Moskva 2013Ved den ekstraordinære FILA kongres d. 18. maj 2013 i Moskva, Rusland blev Nenad Lalovic valgt som ny FILA præsident med stemmerne 125 til 7. Lalovic har stået i spidsen for FILA siden Martinetti trådte tilbage ved mødet i Pattaya, Thailand i februar 2013 efter nyheden om IOCs beslutning om at fjerne brydning fra OL programmet. Ved sin tale som ny officiel tiltrådt FILA præsident forsikrede Lalovic kongressen om, at han ville gøre alt for, at brydning fremover vil være at finde på OL programmet.

Udover valget af ny FILA præsident blev der også stemt ja til et nyt sæt bryderegler, som med øjeblikkelig virkning træder i kraft. Der er lavet generelle regler samt specifikke regler for græsk-romersk og fristil/ kvindebrydning.
De generelle:

·        Kampen vil fremover bestå af 2 perioder à 3 minutter med en akkumuleret score for hele kampen.

·        At komme på ryggen af modstanderen på madrassen vil udløse 2 points, hvilket tidligere kun gav 1 point.

Græsk- romersk:

·        Er der en 7 points difference i en kamp, så dømmes der teknisk fald.

·        Er en bryder passiv, giver dommeren først en henstilling.  Ved fortsat passivitet, gives der en advarsel og modstanderen får mulighed for at vælge enten parterre eller stående brydning. Er der for tredje gang passivitet fra den samme bryder, så vil modstanderen få et point. Er der for fjerde gang passivitet, så dømmes der sejr ved fald.

Fristil/ kvindebrydning:

·        Er der en 10 points difference i en kamp, så dømmes der teknisk fald.

·        Ved passivitet vil der først blive tildelt en verbal henstilling til den passive bryder. Ved anden henstilling for passivitet, har bryderen 30 sekunder til at score et point. Sker dette ikke, vil modstanderen få et point.
Hvis der ikke er scoret points i de første 2 minutter af en periode, skal dommeren udpege den passive bryder, hvorefter den pågældende bryder har 30 sekunder til at sikre sig point, ellers vil modstanderen blive tildelt et point.

Desuden påtænkes der ved VM en adskillelse af de topplacerede brydere fra det foregående VM, som en slags seedning, således at disse ikke møder hinanden før finalen. Det er endnu ikke afklaret, om det blot skal gælde guld - og sølvvinderne eller om bronzevinderne også skal inkluderes i denne regel. FILA vil informere nærmere, når den endelige beslutning foreligger.

Udover valget af ny præsident og de nye bryderegler blev der også foretaget ændringer i FILA konstitutionen, som nu vil bestå af 15 forskellige udvalg. Det er således intentionen, at der generelt inkluderes flere kvinder samt atleter, som kan få større indflydelse på beslutningsprocesserne i FILA. Desuden skal der, som en del af den nye konstitution, være mindst en kvindelig vice- præsident. Derudover, vil den nye FILA bestyrelse bestå af 19 valgte medlemmer, hvori 3 pladser er reserveret til kvinder samt 3 til olympiske - og verdensmestre.

Af de 177 FILA medlemslande var 132 inklusive Danmark tilstede ved kongressen i Moskva. Fra Danmark var der repræsentation af formand Palle Nielsen og næstformand Erik Nyblom, som havde dannet en fælles nordisk front med de andre nordiske lande.

Amir Lavasani


af Amir Lavasani - 20.05.2013