Udgivelsen af James Jørgensens erindringer

Lørdag, den 6. april 2013 udgav James Jørgensens sine erindringer ”Mig og Heros – En brydehøvdings erindringer”. Bogen er blevet til ved barnebarnet Ida Balslevs hjælp med renskrivning (efter James 120 håndskrevne A4 ark) samt sønnen Hans-Otto, der har været behjælpelig med billeder.
 
Receptionen fandt sted i Heros Klubhus på Syrevej. Mange havde lagt vejen forbi den formiddag, og dejligt var det at se mange gamle brydere – også uden for Heros, blandt de fremmødte. Danmarks Brydeforbund var repræsenteret ved Else Kilgod og Amir Lavasani.

Der var en del taler, men særligt hæftede jeg mig ved formanden for Heros Allan Larsens, som med et glimt i øjet kunne fortælle om egne træningstimer under James Jørgensen.

Povl Erik Henriksen, bedre kendt som Pillerik, udnævnte i sin egenskab som formand for Heros Venner James Jørgensen som æresmedlem for ”Vennerne”.

Else Kilgod, DB rettede en stor tak til James for det store arbejde han har lagt i brydesporten, og for hvad han har betydet for brydningen i Danmark og for de fingeraftryk han har afsat. Desuden et stort tillykke med udgivelsen.

Rigtig mange købte bogen, og James gav sig tid til at skrive i hvert enkelt eksemplar.


På billedet ses forrest James Jørgensen (med æresmedlemsskabet) og Grethe sammen med et oldebarn. Bagerst fra venstre sønnen Hans-Otto, børnebørnene Christina, Carsten, Ida og Andreas, svigerdatter Birgitte og yders til højre datteren Anne-Jette

Else Kilgod


af Else Kilgod - 09.04.2013