Info Eliteudvalget

Info - Eliteudvalget

Amir Lavasani er fratrådt som Eliteudvalgsformand. DBs bestyrelse har efterfølgende valgt at omstrukturere dette udvalg således at det p.t. kun består af landstrænerne, Thor Hyllegaard Pedersen, Szymon Kogut og Håkan Nyblom samt Frederik Ekström som er aktiv repræsentant. DBs formand er ansvarlig / kontakt person indtil der findes en anden løsning.

Med venlig hilsen
Palle Nielsen
Formand Danmarks Brydeforbund


af Else Kilgod - 03.12.2013