R-møde 2012

R-mødet 2012 var en nem affære for dirigenten, Flemming Nielsen fra AIR. To timer, inkl. afbrydelser så var folket klar til frokost.
Der blev nogle få, men planlagte ændringer i bestyrelsen, idet Else Kilgod, Heros Frederiksværk, efter 12 år, ikke var villig til genvalg og blev erstattet af Sonja Ekstrøm fra BK Thor Nykøbing Falster. Suppleantposten blev besat af Henrik Stuhr fra AK Jyden i Aalborg.

Forbundets nye bestyrelse er som før, stadig meget bredt besat af medlemmer fra forskellige klubber fordelt over helt landet.
Hjertelig velkommen til Sonja og Henrik.

Og tåre, takkerkrammere og gaver til Else for det store arbejde hun igennem 12 år har bidraget med på forbundsplan. Hun er æret med alle DB’s nåle, både bronze, sølv og guld.


Det bliver underligt ved de næste møder.
Heldigvis er det ikke helt goodbye. Else fortsætter som listefører, hvor hun er uddannet på internationalt plan.

1000tak for dit store engagement i DB.

Der var kun to indkomne forslag hvoraf det ene kunne tages væk. Forslaget fra Kolding om bevarelse af DM for drenge blev irrelevant.
Det viste sig at forbundets beslutning om at stille dette mesterskab i bero, ikke kun var en ændring i regulativet, men i lovene. Altså, bestyrelsen havde ikke ret til enerådigt at ændre på sammensætningen af danmarksmesterskaber.
Dette kræver et ændringsforslag som hele repræsentantskabet skal stemme om. Og da et ændringsforslag skal være leveret minimum fire uger før r-mødet, så faldt emnet fra.
DM for drenge arrangeres som skrevet i lovene i 2013. Bestyrelsen beklager at have sovet i timen og vil på de komne møder tage stilling til næste skridt i denne sag.

Det andet forslag angående mulighed for at forbundet kan optage enkelt medlemmer blev vedtaget med 19 stemmer for, 1 imod. Fire undlod at stemme.

Tak til alle der deltog, for engagement, opbakningen og tillid.

Tak til BK Hercules for sublimt værtskab, ser frem til same procedure, next year.

Palle Nielsen, formand DB


af Palle Nielsen - 01.06.2012