Ide-seminar 2012 i Odense

Brydedanmark rundede sæsonen af med Ide-Seminar og årsmøde i weekenden den 2 og 3. juni.
Traditionen tro var det med BK Hercules som værter.

Temaet på seminaret var at komme fra plan til handling.

Brydeforbundets program / plan er klar, den er velkendt, diskuteret og store dele er også accepteret.
Så inspiration og motivation til handling prægede programmet.

Det altoverskyggende tema er for dansk brydning at skabe flere senior brydere, så det var perfekt at dagens program startede med at Søren Hyllegaard, formand for BK Thor Nykøbing Falster, den mest succesrige klub de sidste 10 år, bl.a. på senior siden.

Oplægget gav et godt indtryk at det der skal til og selvom en klub ikke lige har de samme muligheder, så var der brugbare tips til alle. Uanset, så er det bemærkelsesværdigt at klubbens udgangspunkt, da de startede med ny vision og plan var et spinkelt medlemstal og træningslokaler i kælderen i Nykøbing Falster hallen. I dag herre i eget hus, klub bus og over hundrede medlemmer, deriblandt klubben med flest seniorbrydere.

Efterfølgende blev der tid til at præcisere metode til struktureret organisations arbejde, samt lidt eftertænksomhed over, hvorfor der kan være langt fra plan til handling.

Efter frokost blev vi trukket ud af vanlig kontekst og fik en times intro til elite coaching ved Henrik ”Jern” Christensen. Blandt andet om hvordan vi bedre og mere konstruktivt kan kommunikere med vores brydere og ligeledes hinanden. Om at ændre fokus fra resultat til udvikling.
 

Stævne kulturen i DK, blev diskuteret efterfølgende i to grupper. Den ene med stævnearrangører og så resten i den anden.
Stævnearrangørerne blev enige om at være mere præcise i deres invitationer omkring målgruppe og niveau.

Den anden gruppe udmærkede sig ved i løbet af tre kvarter at blive enige om at lave uformelle stævner for de smalle kategorier, for de ungdoms, junior og senior brydere der ikke lige er på landsholdet. Der vil ligeledes blive forsøgt med rene pigerækker. Stævnerne vil muligvis blive afholdt samme dag, som mindre level stævner for puslinge og drenge. Fem klubber (KIF-Kolding, Herning, Thrott Aabyhøj, AIR Roskilde og Heros) meldte sig som arrangør af disse stævner, som skal foregå i klublokalerne. 

Fra plan til handling, værsgo!

Om aftenen var der linet op til banket, med plads til at fortsætte diskussionerne og ellers hyggeligt socialt samvær.

Bestyrelsen siger mange tak for en kanon dag.

Palle Nielsen, formand DB


af Palle Nielsen - 01.06.2012