Team 2020 resume af møde

Møde med team 2020 bryderne i forbindelse med årets første samling.

Efter Bjørne cuppen, blev årets første team 2020 samling skudt i gang med deltagelse af i alt 60 brydere fra Finland, Tyskland og Danmark. Iblandt de 23 deltagende danske brydere var nogle optaget i team 2020, mens andre var på prøve. Samlingen har forløbet igennem hele ugen og slutter torsdag.

I forbindelsen med samlingen, blev der søndag aften afholdt et møde i BK Thors lokaler mellem bryderne, landstræner Szymon Kogut, ungdomslandstræner Thor Hyllegaard samt eliteudvalgsformand, Amir Lavasani. Hermed et resumé af mødet:

Landstræner Szymon Kogut og ungdomslandstræner Thor Hyllegaard indledte mødet med at pointere, at de inviterede brydere var med, fordi man har observeret et åbenlyst brydetalent, som var værdigt til team2020.

Herefter udlagde landstræner Szymon Kogut og ungdomslandstræner Thor Hyllegaard de krav og betingelser, som ligger til de brydere, som er udtaget eller på prøve.

Det forventes at bryderne træner minimum 4-6 gange om ugen. Hvis der ikke kan trænes på dette niveau i den vanlige klub, må man supplere op med træning i andre klubber.  I forbindelse med træningen skal den enkelte evaluere på, hvad der fungerer og hvad der ikke gør. Hvor kan der forbedres og hvad kan den enkelte træne for at blive bedre. Desuden bør den daglige træning ikke kun indeholde brydning, men også inkludere andre elementer. Man bør tilrettelægge træningen således, at den er foreneligt med skole, familie, kæreste og venner. Her kan bryderne og klubberne rådføre sig med Szymon og Thor.

Ydermere er der en forventning om, at man hjælper andre brydere i teamet, hvis man ikke selv er udtaget til et stævne, da team 2020 er et samlet hold og ikke en samling konkurrenter.

Både Szymon og Thor pointerede på det kraftigste, at der ikke er fokus på de kortsigtede mål i team 2020 regi, men på de langsigtede. På nuværende tidspunkt lægges der derfor heller ikke vægt på resultater, men i højere grad på en udviklingsproces, som skal kulminere ved OL i 2020.

På trods af dette vil det være hårdt arbejde, og fra trænernes side er der er en udpræget forventning om, at bryderne vil optræde professionelt og seriøst i tilgangen til brydningen. Heri ligger, at man opfører sig som en landsholdsatlet og i den forbindelse overholder politikken om nul alkohol. Det betyder ligeledes, at der strammes op på tilmelding og afbud, og at afbud meldes af klubberne eller bryderen selv og ikke af forældrene.

Herefter blev bryderne oplyst om, at al information omkring samlinger, stævner m.v. gives på mail, hvorfor bryderne blev bedt om deres respektive kontaktoplysninger.

Enkelte brydere fik derefter kommentarer af begge trænere til specifikke emner til forbedring såsom teknik, fysik samt fremmøde.

Inden mødets afslutning lød der en sidste opfordring fra begge trænere til at hver enkel bryder skulle tænke over og vurdere, om de opstillede krav var realistiske for den enkelte. De to landstrænere udbad sig ikke et umiddelbart svar, men blot om en moden refleksion med mulighed for udmeldinger senere hen.

Slutteligt udlagdes planen for team 2020 frem til nytår. Der vil være en samling for udvalgte sidste års ungdoms- og juniorbrydere d. 5.-14. november 2012 i udlandet. Nærmere detaljer omkring location følger.

Desuden blev det nævnt, at Kolbotn CUP er valgt som observationsstævne, da Norge altid bakker op omkring danske stævner og samlinger. Dette er et FILA stævne og trænerne er bevidste om, at en FILA licens er nødvendig for visse årgange. Brydere fra årgang ’97 vil bryde under kategorien 1997-1999, hvor der ikke er behov for FILA licens. Der kræves licens til årgangene 1994-1996 og 1989- 1993 og her har DB licens til stort set alle på nær Tim Jaquet og Nikolaj Stæhr. Der kan købes FILA pas på stedet for de to. DB vil sende et officielt papir rundt til klubberne, som skal fremvises ved indvejningen. Dette papir gælder som FILA-licens. Dermed kan de brydere, som stiller op i de FILA licens påkrævede vægtklasser vejes ind.

Eliteudvalgsformand                                   Ungdomslandstræner                                 Landstræner
Amir Lavasani                                             Thor Hyllegaard                                          Szymon Kogut                     

 

 


af Else Kilgod - 19.10.2012