Team 2020

Team 2020
I den kommende weekend er der opstartssamling for Team 2020. Træningslokalerne i Åbyhøj danner rammerne for samlingen, som ledes af ungdomslandstræner Thor Hyllegaard med hjælp fra holdleder Lars Fonnesbek og Landstræner Szymon Kogut. Vi forventer os meget af dette talentudviklingsprojekt, dels har vi nogle meget talentfulde brydere og dels er klubberne blevet endnu bedre rustet til at udvikle deres brydere. Med Team 2020 retter vi blikket mod Danmarks Brydeforbunds langsigtede målsætning om; hvert år at have 2 brydere i medaljekampe ved VM, EM eller OL, hvoraf én skal være medaljetager.

I første omgang er de fleste brydere med på prøve, nogle vil gradvist blive optaget på Team 2020 i løbet af 2012, andre finder, at det ikke er noget for dem. Andre vil vi se an ved senere samlinger, hvor vi også vil invitere nye brydere på prøve. Eliteudvalget har tidligere meldt ud, at der vil være informationsmøde for ledere og forældre ved opstartssamlingen. Dette informationsmøde for ledere og forældre udskydes til påske samlingen i Herning, når flere er optaget på Team 2020, og derefter vil der blive afholdt informationsmøder løbende, når brydere optages.

På den kommende samling vil der være flere møder med bryderene:

Lørdag d. 7. januar 2011 kl. 13 vil de høre om hvad de kan forvente. De hører elitebryderes oplevelser på Team 2016, og hvad der har haft betydning for deres valg af en eliteidrætskarriere.

Lørdag kl. 19 er mødet om den konkrete fremtid. Udtagelseskriterier for Team 2020 og planlægningen for 2012.

Frank L
Eliteudvalget


af Else Kilgod - 02.01.2012