Historisk dag i Danmarks Brydeforbund

Historisk dag i Danmarks Brydeforbund

Lørdag, den 3. september 2011 skrev Danmarks Brydeforbund historie.


Et udsnit af deltagerne

Der var indkaldt til Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde på Hotel Postgården i Fredericia i forbindelse med sensommer seminaret.
Grunden var, at der skulle tages stilling til optagelse af Grappling, Pankration og Combat Grappling (Amateur MMA) under Danmarks Brydeforbund.
Tre stilarter indenfor kampsport, som er anerkendt og optaget i det internationale brydeforbund FILA og betegnes som ikke olympiske stilarter.
Det blev et klart og enstemmigt ja fra repræsentantskabet.
Dette tiltag var en nødvendighed for at Danmark kan deltage i EM og VM i FILA regi.
Derudover er det et tiltag, der skal være med til at øge medlemstallet og antallet af klubber under DB.
Et tiltag DB ser for sig, kan blive til en winwin situation for alle parter. Flere brydeklubber har allerede et godt samarbejde med mma sporten, og nogle har gjort plads til en afdeling i klubben og forøget medlemsskaren betragteligt.

Palle Nielsen, formand for DB

Vi ved ikke præcist hvor mange der dyrker disse stilarter og heller ikke hvor mange klubber der er.
Men vi har en god kontakt til sporten og går nu i gang med at oplyse om de betingelser, der skal være opfyldt for at blive en del af DB, DIF og FILA.

Udover det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, var det DB’s fremtidige politiske program, der var på dagsordenen. En dagsorden med forandring som hovedtema, en forandring hvor målet i hovedtræk er at få flere seniorbrydere og indsatsen er aldersrelateret træning og stævneform.


Frank L. forklarer/afprøver swot analyse på kursisterne i forhold til ATK

Der var oplæg om følgende temaer:

Seniorbrydere: Hvordan får vi flere seniorbrydere, hvordan får vi gjort op med den børnekultur vi har?

Aldersrelateret trænings koncept: Hvad er ATK?, hvorfor ATK?, hvordan ATK?

Frivillighed: Hvordan bliver det nemmere at være klub/klubleder i DB?

Pige/kvindebrydning: Hvordan får vi flere Pigebrydere?

Økonomi: Oprettelse af støtteforening.

Det var planen, at der skulle ha været oplæg omkring optagelse af ”motionister” og ”differentierede” medlemskaber, men dette blev der ikke plads til. Dette bliver mailet ud.


Her ses nogle af grupperne i analysen

Der blev arbejdet godt med temaerne og debatten kom langt omkring og indimellem var tonerne høje, men sådan er det, når der stilles spørgsmål til traditionsbundne opfattelser og når forskelligheder mødes.


Knud G. fremlægger sin gruppes forslag 

Bestyrelsen fik mange gode input på dagen og tager dem med i overvejelserne, når det fremtidige program skal fastlægges.

Debatten er ikke lukket, og der er stadig plads til at komme med forbedrende forslag til det bestyrelsen har lagt frem.

Palle Nielsen, DB formand


af Else Kilgod - 05.09.2011