Stor anerkendelse til KIF brydning

Lørdag modtog KIF brydning støtte til opstart af satellitklub i Vamdrup. Støtten var på 10.000 kr. fra Spar Nord fonden og blev givet på baggrund af klubbens innovative ønske om at komme ud i lokalsamfundet med idrætstilbud/brydning.  Klubben er meget glad for denne støtte og der vil være brydning i Arena Syd fra august 2011.

Indstillingen fra Spar Nord fonden var følgende fremtidsvision:
Det er onsdag den 15. september 2011. I Arena Syd er der stor nysgerrighed omkring den nye aktivitet, brydning, som er i gang på 3. uge. I dag er der samlet 25 børn i alderen 10 - 15 år.
I lokalet er der fyldt med energi. Der bliver trænet med stor intensitet. Brydning er en sport, hvor hurtighed, styrke, teknik, balance og taktisk forståelse er vigtigt, når sejren skal hjemtages.  Det ses af træningen, som er meget varieret.
Det er tydeligt, at børnene nyder den nye aktivitet, som er kommet til Vamdrup. Den gamle sport har mange gode værdier, man kæmper på fair vis og slår flotte greb. Efter kampen gives der hånd og man er lige så gode venner, som før kampen. En fair styrkekamp går aldrig af mode for drenge og i de senere år har pigerne også fundet vej til sporten, lige som her i Vamdrup.

Derudover har klubben mandag den 28. Marts fået tidligere formand Henning Stolten Thomsen som æresmedlem af KIF hovedforening. Dette er klubben meget stolt over. Indstillingen var følgende:

Henning har været medlem af foreningen i 53 år og har siddet i bestyrelsen for KIF brydeafdeling i 42 år. Henning har været formand i perioden 1993 – 2009

I KIF brydeafdeling har han igennem årene været den vigtige ankerperson, som har holdt ved også når det ikke har været så lyse tider for foreningen. Det er et sted, der kræver sin mand, at holde fast for at få tingene ind i en god gænge igen.

Henning er dommer og har dømt mange tusinde kampe igennem årene. I flere år har han været med som regelfortolker når nye bryderegler skulle implementeres.

Henning er kendt som en ivrig debattør i såvel forbundet som i Kolding Idræts Forening, altid søgende efter orden og retfærdighed.

Igennem årene har Henning hjulpet med utallige opgaver for at være med til at tjene penge til foreningen.CV for Henning:

1958 i januar blev Henning formel medlem af foreningen, dengang skulle man være 10 år for at kunne blive medlem af en brydeklub.

12.12.1959 deltog Henning i sit første brydestævne i Silkeborg. Det var ved samme stævne at Hans Stolten Thomsen stoppede som aktiv bryder. Derved var der ligesom startet en familietradition inden for brydning. I Kolding.

1982 – 1987    medlem af bestyrelse for Jysk Atlet Union
1988 -             medlem af O og A udvalg I Danmarks Brydeforbund
1993 – 2009    formand for KIF brydeafdeling, medlem af hovedbestyrelsen i KIF
2003               modtager af KIF brydeafdeling guldnål
2004               kåret som årets leder i Kolding By
2008               udnævnt til æresmedlem i KIF brydeafdeling
2009               videregav han formandskabet i KIF brydeafdeling, men virker stadig
som aktiv dommer

Denne anderkendelse viser, at et stort og vedholdende frivilligt arbejde i høj grad anerkendes. Der skal herfra lyde et stort tillykke med denne flotte anerkendelse af Hennings virke for klubben i gennem en lang karriere.

På KIF brydnings vegne
Torben Stolten Thomsen

Næstformand


af Else Kilgod - 29.03.2011